Konsekwencją czego jest zwiększenie nakładów na produkcję w gospodarstwie ponoszonych przez rolników. Problem ten dotyczy przede wszystkim nawozów sztucznych, ponieważ już od kilku lat i to z powodzeniem prowadzona jest na terenie całego kraju zbiórka opakowań po środkach ochrony roślin. Rolnik ma obowiązek zwrotu takich opakowań, a dystrybutor obowiązek odebrania opakowania od rolnika.

Dlatego też zdaniem wielu producentów rolnych powinny zostać wprowadzone analogiczne przepisy w stosunku do opakowań po nawozach sztucznych. Opinię tę podziela również resort rolnictwa, ale decydujący głos w tej kwestii należy do Ministerstwa Środowiska, które może wprowadzić stosowne zmiany w ustawie o odpadach. Zmiany te są konieczne, ponieważ jak podkreślają przedstawiciele izb rolniczych brak przepisów obligujących rolników do zwrotu opakowań po tych produktach do ich dystrybutorów czy producentów, utrudnia ich właściwe gromadzenie i w efekcie utylizowanie.

Źródło: farmer.pl