W pierwszym półroczu 2012 roku Acron zanotował przychody na poziomie 35,3 mld rubli i było to o 18 proc. więcej niż przed rokiem. EBITDA spółki wyniosła 9,95 mld rubli, co oznacza wzrost o 12 proc. z analogicznym okresem roku ubiegłego. Nieznacznie spadł zysk firmy. W omawianym okresie wyniósł on 6,6 mld rubli i jest to o 3 proc. mniej niż przed rokiem.

Dobre wyniki i otwarte linie kredyty spowodowały, że spółka zastanawia się na co wydać gotówkę. Decyzja nie została jeszcze podjęta. Początkowo firma liczyła, że pieniądze te (np. nowych kredytów jest 21,6 mld rubli) zostaną wydane na akwizycję. Szacowano ,że ewentualne kupno Tarnowa pochłonie około 18,2 mld dol. tymczasem, spółce udało się skupić tylko 12,03 proc. akcji Tarnowa, co pochłonęło około3,3 mld rubli.