Grupa Azoty poinformowała, że "dostawy nawozów na rynek krajowy w pierwszych 7 miesiącach 2022 roku były znacząco wyższe, wskutek ograniczenia eksportu, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego oraz latach poprzednich".

Jakie zapasy magazynowe nawozów ma Grupa Azoty?

W odpowiedzi na pytanie, jak duże zapasy magazynowe nawozów ma obecnie grupa oraz czy mogą one pokryć zapotrzebowanie krajowe w sytuacji przedłużającego się postoju produkcji, Grupa Azoty zapewniła, że dotychczas wyprodukowane nawozy Grupy Azoty są dostępne w ogólnopolskiej, autoryzowanej sieci dystrybucyjnej.

Spółka zwróciła uwagę, że "o całkowitym poziomie dostępności nawozów w danym czasie, na rynku krajowym decyduje - obok produkcji z Grupy Azoty - również podaż od naszych krajowych konkurentów rynkowych oraz import".

Przypomniała, że decyzja o ograniczeniu produkcji związana była z rekordowymi cenami gazu - głównego surowca wykorzystywanego przy produkcji nawozów azotowych. W okresie ostatniego półrocza ceny gazu wzrosły blisko czterokrotnie z poziomu 72 EUR/MWh w dniu 22.02.2022 r., do poziomu 276 EUR/MWh w dniu 22.08.2022 r., "czyli wtedy gdy podejmowana była decyzja o ograniczeniu produkcji" - zaznaczono.

Do 22 sierpnia br. Grupa Azoty utrzymywała produkcję nawozów na maksymalnych możliwych mocach, nawet w obliczu znaczących ograniczeń lub całkowitego wstrzymywania produkcji przez największych europejskich producentów - podkreśliła Grupa.

Dodała, że dalsze decyzje biznesowe będzie podejmowała po analizie cen wszystkich surowców i rentowności produkcji.

Ministerstwo Aktywów Państwowych w odpowiedzi na pytania dotyczące Grupy Azoty przyznało, że "ograniczenie produkcji nawozów zostało zaplanowane w sposób zapewniający dostępność newralgicznych produktów, w tym m.in. ciekłego CO2, suchego lodu oraz wody amoniakalnej, niezbędnej do funkcjonowania energetyki zawodowej".

Z kolei na pytanie o działania, jakie zamierza podjąć w związku z problemami spółki, jako największy akcjonariusz Grupy Azoty (33 proc.) resort zastrzegł, że "Grupa Azoty S.A. jest spółką publiczną, która podlega obowiązującym je przepisom dotyczącym informowania akcjonariuszy o wszystkich istotnych zdarzeniach. Informacje te są przekazywane do publicznej wiadomości w postaci bieżących i okresowych raportów (...)".

Skarb Państwa jako jeden z akcjonariuszy Grupy Azoty, posiada uprawnienia wynikające z praw korporacyjnych(...). Natomiast ich realizacja jest pochodną wielkości posiadanego pakietu akcji - dodano.

Zwiększony przychód Grupy Azoty

Grupa Azoty informowała w raporcie, że "w I kwartale 2022 r. przychody ze sprzedaży w Segmencie Agro wyniosły 4 216 373 tys. zł i stanowiły 61,8 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty. W porównaniu do I kwartału 2021 roku poziom przychodów uległ zwiększeniu o 108,9 proc., przy jednoczesnym zwiększonym udziale segmentu w przychodach ogółem Grupy o 1,8 pp. Na działalności Segmentu Agro odnotowano zysk na działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości 732 079 tys. zł oraz dodatni wynik EBITDA. Sprzedaż na rynku krajowym stanowiła 66 proc. łącznej sprzedaży produktów segmentu".

W raporcie za I kwartał 2021 roku natomiast spółka podała, że "przychody ze sprzedaży w segmencie Nawozy-Agro wyniosły 2 018 828 tys. zł i stanowiły 60,0 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty. W porównaniu do I kwartału 2020 roku poziom przychodów uległ zwiększeniu (o 4,7 proc.). Na działalności segmentu Nawozy-Agro odnotowano dodatni wynik EBIT. Około 55,5 proc. sprzedaży produktów segmentu Nawozy stanowiła sprzedaż na rynku krajowym".2 września Grupa Azoty komunikowała, że zmieniał termin publikacji raporty za I półrocze tego roku. Zostanie on przekazany 28 września br.