Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawia przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE. Rozporządzanie to zmienia rozporządzenie (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchyla rozporządzenie (WE) nr 2003/2003. Omawiany akt ustanawia przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, na które składają się m.in.: nawozy mineralne i organiczne oraz inne produkty nawozowe tj. środki wapnujące, polepszacze gleby, podłoża do upraw, biostymulatory wzrostu, a także inhibitory.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia, na producentów nałożono nowe obowiązki, które z odpowiednim wyprzedzeniem zostały przeanalizowane i przygotowane do wdrożenia w Grupie Azoty.

- W Grupie Azoty konsekwentnie rozbudowujemy portfolio naszych produktów nawozowych w zgodzie z zasadami zrównoważonego rolnictwa. Jesteśmy jednym z liderów europejskiej branży nawozowo-chemicznej i mamy ambicje, aby być w gronie producentów, którzy jako pierwsi odpowiadają na najnowsze wymagające regulacje, zgodne z zasadami Europejskiego Zielonego Ładu. Współpraca z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. jest dla nas naturalnym krokiem w tym kierunku – powiedział Filip Grzegorczyk, wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A.

W ramach podpisanej umowy ramowej, PCBC dokona oceny zgodności zgłoszonych produktów nawozowych UE oraz przeprowadzi audyty, których celem będzie potwierdzenie zgodności systemu zapewnienia jakości procesu produkcji w poszczególnych zakładach.

- Jako Grupa Azoty jesteśmy przygotowani do spełnienia wymagań, które będą obowiązywać w Unii Europejskiej od 16 lipca 2022 roku. Było to możliwe m.in. dzięki pracy Zespołu Korporacyjnego w ramach Grupy Kapitałowej, w skład którego weszli eksperci z obszaru AGRO ze wszystkich spółek. Jako Grupa Kapitałowa jesteśmy przygotowani, by oferowane przez nas nawozy otrzymywały pozytywną ocenę jednostki notyfikującej, czyli Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. – powiedział Zbigniew Paprocki, członek zarządu, dyrektor generalny Grupy Azoty S.A.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. docenia fakt, że Grupa Azoty S.A., jeden z największych producentów nawozów w Polsce i Europie wybrała PCBC S.A. do oceny zgodności swoich wyrobów.

- W imieniu Zarządu PCBC S.A., jako jednostki notyfikowanej, możemy zapewnić zaangażowanie kompetentnych pracowników w realizację procesów zgodnie z zatwierdzonymi procedurami oceny zgodności. Myślę, że na wzór lidera branży nawozowej pozostali polscy producenci nawozów również obiorą tą samą drogę tj. współpracę z jednostką notyfikowaną w celu dostosowania się do wymagań Rozporządzenia (UE) 2019/1009 - powiedziała Aleksandra Kostrzewa Prezes Zarządu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.