Jak już informowaliśmy na farmer.pl, autoryzowany dystrybutor Grupy Azoty, spółka Agrochem Puławy, wznowiła publikację cennika nawozów, które były zawieszone od 22 sierpnia. Ostatni podawany był 27 lipca. Z założenia podawanie cen przez tę spółkę, ma za zadanie stabilizowanie i wyznaczanie trendów cen nawozów. Chociaż tutaj zdania są podzielone, to jednak upublicznienie tych cen od października 2021 r., było swoistym ich wyróżnikiem.

Grupa Azoty mówi o niższych cenach nawozów

- Przy bardzo zmiennych warunkach Grupa Azoty podjęła ryzyko i wznowiła produkcję nawozów. Ceny nawozów azotowych znacząco niższe niż 4000 zł za tonę, są zgodne z oczekiwaniem rynku i jednocześnie pozwalają na kontynuację opłacalnej produkcji rolnej. Jest to również poziom cen, do którego wielokrotnie nawiązywał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi namawiając rolników do wstrzymania się z zakupami – podała spółka w komunikacie prasowym.

- W tej chwili to najlepszy czas na zakupy. Sytuacja na rynku gazu może się w każdej chwili zmienić, a produkcja może po raz kolejny zostać wstrzymana lub ograniczona. Przy obecnych, najniższych w Unii Europejskiej cenach nawozów warto już dziś zaopatrzyć się przynajmniej w cześć nawozów azotowych i NPK niezbędnych do wiosennej aplikacji – mówi Tomasz Hryniewicz, wiceprezes Zarządu Grupa Azoty S.A., prezes Zarządu Grupy Azoty Puławy.

Jakie są ceny nawozów azotowych?

Tak jak już podawaliśmy, w porównaniu z poprzednim cennikiem, ceny nawozów azotowych obniżyły się. Na stan z 18 października saletra amonowa wyceniana jest na ok. 3560 zł/t, RSM 32 proc. – 3380 zł/t, Saletrzak 27 Standard Plus na 3380 zł/t. Poniżej aktualny cennik z Agrochem Puławy. Z kolei w starym cenniku było: saletra amonowa ok. 3900 zł, RSM 32 proc. – 3700 zł/t, a Saletrzaka 27 Standard Plus na 3400 zł.

Jednocześnie przypominamy, że w tzw. międzyczasie, a więc od końca sierpnia do pierwszej dekady października ogólnie w firmach dystrybucyjnych ceny saletry bardzo mocno podrożały. Tona kosztowała ok. 5200 zł. To była cena sprzed ogłoszenia wznowienia produkcji przez Grupę Azoty. Czy teraz cena spadnie?

Cena saletry amonowej
Cena saletry amonowej

Jakie ceny nawozów wieloskładnikowych?

Te według nowego cennika Agrochem Puławy są zwykle nieco wyższe niż jeszcze te z 27 lipca. 18 października figuruje Polifoska 6 za ok. 4360 zł/t, Polifoska 8 – 4400 zł/t, Amofoska 4-16-18 na 3020 zł/t, a Fosfarm 4-10-15 na ok. 2570 zł. Z kolei poprzedni cennik to te same nawozy po: Polifoska 6 ok. 3960 zł/t, Polifoska 8 – 4430 zł/t, Amofoska 4-16-18 na 2900 zł/t, a Fosfarm 4-10-15 na ok. 2420 zł.

Dla przypomnienia jeszcze w pierwszej dekadzie października za tonę nawozu wieloskładnikowego Polifoska 6 trzeba było zapłacić 5600 zł. Czy nawozy wieloskładnikowe też potanieją?

Co o tym myślicie?