W czwartek w sali konferencyjnej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk odbył się briefing prasowy poświęcony otwarciu przez Grupę Azoty Centrum Badawczo-Rozwojowego Bionawozów w Grupie Azoty Fosfory.

Bionawozy w służbie Zielonego Ładu

- Grupa Azoty od wielu lat jest liderem na polskim rynku nawozowym. Chcieliśmy to zintensyfikować. Bionawozy, to jest nie tylko coś, co jest zgodne europejską polityką Zielonego Ładu, ale jest to też dział, który musi się rozwijać pod względem dostępności surowców i możliwości produkcyjnych. Wiemy, że świat, który nas otacza się zmienia zarówno po tej stronie rolniczej, wymagań klientów, jak i różnych wymagań środowiskowych. Dlatego w Gdańsku, gdzie już od lat te kompetencje są rozwijane, chcemy zbudować centrum, które te kompetencje będzie jeszcze bardziej podwyższało - powiedział wiceminister w Ministerstwie Aktywów Państwowych Karol Rabenda.

Wiceprezes Grupy Azoty Grzegorz Kądzielawski podkreślił, że strategia Grupy Kapitałowej Azoty do 2030 roku opisuje proces transformacji klimatyczno-energetycznej całej grupy.

W ramach tego procesu transformacji niezwykle ważna jest dywersyfikacja surowcowa w kierunku zapewnienia dostępności bazy surowcowej, jak również dywersyfikacja portfela produktowego, uwzględniająca bionawozy. To także szereg zaplanowanych przez nas prac badawczo-rozwojowych w ramach całej strategicznej agendy badawczej grupy kapitałowej, które możemy uchwycić w cyklu gospodarki obiegu zamkniętego. Z drugiej strony chcemy wykorzystywać maksymalnie dużo surowców odnawialnych, tak żeby produkty, które dostarczamy do naszych odbiorców były jak najbardziej przyjazne środowisku i wpisywały się w Europejski Zielony Ład - zaznaczył Kądzielawski.

Centrum Badawczo-Rozwojowe Bionawozów w Gdańsku

- To o czym dzisiaj mówimy, czyli Centrum Badawczo-Rozwojowe Bionawozów, jest w pewnym sensie odpowiedzią na zmieniającą się sytuację na rynku. Wydobywamy znaczną część naszego gazu z polskich złóż, ale większość musimy importować. Grupa Azoty, Anwil, grupy nawozowe, są największymi odbiorcami gazu w całym kraju, więc wszystkie działania, które pozwolą nam pozyskać nawozy na użytek naszych rolników z innych źródeł, np. właśnie z bionawozów, to jest właśnie nasza odpowiedź na zmieniające się uwarunkowania międzynarodowe - dodał wiceminister Rabenda.

Jak informuje Grupa Azoty, Centrum Badawczo-Rozwojowe Bionawozów w Gdańsku ma ściśle współpracować z pozostałymi jednostkami badawczo-rozwojowymi w Grupie, w tym m.in. z CBR w Tarnowie. Współpraca ta będzie się opierała zarówno na udostępnianiu infrastruktury badawczej i testowej, jak również na wspólnej realizacji projektów nawozowych, takich jak otrzymanie nawozu fosforowego dla rolnictwa ekologicznego.