Każda z dwóch linii granulacji mechanicznej może wyprodukować 1 200 ton na dobę saletry granulowanej mechanicznie lub 1 400 ton na dobę saletrzaku. Pierwsza linia ruszyła z produkcją 11 czerwca ubiegłego roku.

Większa oferta nawozowa

Podstawowym celem inwestycji jest rozszerzenie asortymentu wytwarzanych nawozów dla potrzeb rolników, poprawa jakości saletry amonowej pod względem wytrzymałości mechanicznej granuli, zwiększenie bezpieczeństwa produkcji i transportu nawozów na bazie saletry amonowej i przygotowanie się do spełnienia wymogów związanych z ryzykiem potencjalnego ograniczenia obrotu nawozami o wysokiej zawartości azotanu amonu.

W ramach zrealizowanego zadania inwestycyjnego "Wymiana turbozespołu TG1" w zakładowej elektrociepłowni wymieniono turbinę parową wraz z urządzeniami pomocniczymi, generator z układem wzbudzenia i wyprowadzeniem mocy oraz układy sterowania. Turbozespół zainstalowano na istniejących fundamentach, po ich wcześniejszym dostosowaniu - poinformował rzecznik prasowy Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Paweł Wójcik.

Dodał, że nowy turbozespół ma moc 34 MW. "To 4 MW więcej niż poprzedni z lat 60. W układzie skojarzonym wytwarza ciepło technologiczne oraz energię elektryczną. Turbina jest wyposażona w 7 upustów pary, w tym 3 na poziomie par technologicznych - wyjaśnił i dodał, że pozwala to pracować w wysokim stopniu skojarzenia wytwarzanego ciepła i energii elektrycznej.

W efekcie uzyskuje się mniejszy wskaźnik jednostkowy zużycia ciepła na MWh, a co za tym idzie mniejszą emisję COշ/MWh w stosunku do poprzedniej maszyny - przekazał.

Zgodnie z komunikowanym wcześniej zakresem działalności po 22 sierpnia br. Grupa Azoty Puławy kontynuuje bez przeszkód realizację swoich inwestycji.

- Trwające i już zakończone zadania z jednej strony zwiększają nasze możliwości produkcyjne, a z drugiej dostosowują nasz Zakład do wymagań Europejskiego Zielonego Ładu, odpowiadając na potrzeby nowoczesnego, zrównoważonego rolnictwa oraz zmniejszając emisyjność i energochłonność naszych procesów technologicznych - podsumował prezes zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Tomasz Hryniewicz.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., wchodząca od 2012 roku w skład grupy kapitałowej Grupy Azoty, to dostawca nawozów azotowych dla polskiego rolnictwa m.in. mocznika granulowanego (PULREA®), saletry amonowej (PULAN®), siarczanu amonu (PULSAR®) i roztworu saletrzano-mocznikowego RSM®. Grupa jest jedynym w Polsce i trzecim w Europie producentem melaminy, kaprolaktamu oraz nadtlenku wodoru.