MSP potwierdziło też, że prowadzi proces sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji ZAK S.A. na rzecz Azotów Tarnów. - Decyzja ministerstwa cieszy zarząd Azotów Tarnów, który konsekwentnie realizuje przyjętą strategię. W przypadku dojścia do skutku obu transakcji, Grupa Azoty Tarnów będzie mogła skokowo zwiększyć skalę swojej działalności oraz wykorzystać efekty synergii z wymierną korzyścią dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy- mówi Andrzej Skolmowski.


Azoty Tarnów ogłosiły wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 49.500.000 akcji, uprawniających do wykonywania 66 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Zakładów Chemicznych Police S.A. 15 czerwca 2011 r. Cenę w wezwaniu ustalono na 11,50 zł za jedną akcję. Zapisy rozpoczęły się 6 lipca a zakończą się 16 sierpnia 2011 o godz. 16:00. Minimalny próg powodzenia wezwania to złożenie zapisów na sprzedaż nie mniej niż 38.250.000 akcji spółki Zakłady Chemiczne Police S.A., co stanowi 51 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.


Po pomyślnym zakończeniu transakcji nabycia akcji Zakładów Chemicznych Police S.A. w wyniku wezwania, Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. spodziewa się, że powiększona Grupa Kapitałowa wykorzysta szereg synergii, w szczególności w zakresie:
- zwiększenia skali prowadzonej działalności,
- zwiększenia asortymentu oferowanych produktów w segmencie nawozów mineralnych,
- poprawy efektywności i warunków zaopatrzenia w surowce (w tym w szczególności w gaz ziemny),
- zbilansowania dostaw i produkcji amoniaku na potrzeby powiększonej Grupy,
- funkcjonowania obszarów dystrybucji i logistyki,
- funkcjonowania spółek zależnych oraz funkcji wsparcia,
- inwestycji,
- badań i rozwoju.

Z kolei odkupienie akcji 40,86 proc. ZAK S.A. od Skarbu Państwa pozwoli uzyskać pełną kontrolę nad spółką (po ich nabyciu Azoty Tarnów będą posiadać 93,48 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZAK S.A.) i przyniesie wymierne efekty w postaci zwiększenia skonsolidowanego zysku netto ZAK przypadającego na Azoty Tarnów oraz zwiększenie zdolności kredytowej Grupy Azoty Tarnów.