Rebranding produktów z segmentu Agro pozwoli stworzyć spójną wizerunkowo i rozpoznawalną markę produktów. Jednocześnie działanie to  integruje spółki  z Tarnowa, Polic, Puław i Kędzierzyna, które w 2018 r. podpisały "Umowę o współdziałaniu", zacieśniając współpracę w obrębie zarządzania obszarem handlu. 

 - Konsolidacja firmy zakończyła się, zaczynamy zatem nowy system komunikacji. Staraliśmy się dowiedzieć, co jest ważne dla rolnika, jakimi wartościami się kieruje. Stoi on przed ciężkimi wyborami i z dnia na dzień musi decydować, co produkować, co zasiać, jaką technologię zastosować - powiedział podczas konferencji prasowej Sławomir Zając, dyrektor biura marketingu. 

Działania podjęte przez spółkę podyktowane są też wyzwaniami, jakie stawia przed rolnictwem Zielony Ład.  Za pomocą rebrandingu Grupa Azoty podkreśla jak ważne jest to, aby w odpowiedni sposób wykorzystywać dostępne zasoby naturalne.

- Jesteśmy na etapie zmian klimatu. Nasze bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne. Jest to wyznacznik również dla producentów nawozów, aby skonsolidować wszystkie siły, zarówno w naszej branży, jak i pokrewnych, aby produkować żywność bezpieczną. Aby rolnikowi dostarczyć pełne możliwości rozwoju gospodarstwa i stabilny dochód, bo to będzie gwarantowało przyjazną, zrównoważoną produkcję rolną - powiedziała dr. Agnieszka Krawczyk, menager ds. agronomii. 

W nowo przyjętym systemie komunikacji dużą wadę przykłada się do czterech elementów gwarantujących zrównoważony rozwój w rolnictwie: gleby, wody, plonowania i uprawy pól. Budują one wg. Grupy Azoty ujednolicony krajobraz rolny, który pojawi się w nowym systemie komunikacji. Będzie się on opierał na ujednoliconych opakowaniach w podziale na cztery grupy produktowe. Każdy z nich otrzymał unikatową kolorystykę i symbolikę, która ma się układać w przekaz charakteryzujący postrzeganie polskiego rolnictwa pod hasłem „Grunt to Urodzaj”.

- nawozy azotowe - kolor niebieski, nawiązujący do wody, która jest jednym z najcenniejszych zasobów naturalnych;
- nawozy azotowe z siarką - kolor żółty, nawiązujący do plonu i barwy dojrzałych ziaren;
- nawozy dwuskładnikowe - kolor brunatny, nawiązujący do gleby;
- nawozy wieloskładnikowe - kolor zielony, nawiązujący do pól.

 

Pełny system komunikacji obejmie również punkty handlowe, tablice dojazdowe, samochody dostawcze, a także materiały informacyjne w ramach: Grupy Azoty Grupy Azoty i wszystkich jej spółek produkcyjnych.