Jak informuje biuro prasowe Grupy Azoty ZAK S.A., pierwsze półrocze kędzierzyńska spółka zakończyła zyskiem netto w wysokości 87 mln złotych, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 886 mln złotych (spadek o 10 proc. w stosunku do I półrocza 2019 roku). Wygenerowane przychody w 52 proc. dotyczą Segmentu Nawozy, a w 40 proc. Segmentu Oxoplast.

Według komunikatu firmy, skutki pandemii COVID-19 były najbardziej odczuwalne w II kwartale 2020 r., w którym przychody spadły o 19 proc. i ukształtowały się na poziomie 369 mln zł. Znaczący spadek wolumenów odnotowano w Segmencie Oxoplast, na skutek istotnych ograniczeń produkcji na rynkach docelowych. Zysk netto spółki w II kwartale wyniósł 38 mln zł (wobec 17 mln w roku poprzednim).

Zdaniem prezesa spółki Sławomira Lipkowskiego, oceniając wyniki finansowe firmy, należy uwzględnić wpływ pandemii koronawirusa na gospodarkę. "Mimo czynników zewnętrznych jesteśmy zadowoleni z osiągniętych rezultatów, mając świadomość, że w normalnych warunkach byłyby one bardziej satysfakcjonujące" - uważa Lipkowski.

Na dobre wyniki spółki wpływ miały korzystne ceny gazu ziemnego i propylenu oraz przyznanie firmie przez Urząd Regulacji Energetyki rekompensatę w wysokości 16,1 mln złotych. W efekcie wynik EBITDA osiągnięty w pierwszym półroczu wyniósł 172 mln zł, co jest wynikiem lepszym o 24 mln zł w porównaniu z I półroczem 2019 r. Rentowność EBITDA wzrosła o 4 proc. i wyniosła 19 proc.