Ograniczenie produkcji nawozów

Jak przekazała spółka w komunikacie, ogólna produkcja nawozów specjalistycznych w lipcu 2023 roku spadła do 22 tys. ton z 23 tys. ton przed rokiem.

Obniżona została także produkcja w segmencie chemii (pigmenty, mocznik, produkty OXO), a także w tworzywach (poliamid). Produkcja mocznika spadła do 63 tys. ton z 91 tys. ton, pigmentów do 2 tys. ton z 3 tys. ton rok wcześniej, a produktów OXO do 2 tys. ton z 14 tys. ton.

Zdaniem spółki, jest to reakcja na sytuację rynkową. -Wielkość produkcji Grupy Azoty dostosowywana jest do bieżącej sytuacji podażowo popytowej na rynku europejskim - podano w komunikacie.

Ile wyniosła produkcja w Grupie Azoty?

W kolejnych zakładach produkcyjnych Grupy Azoty, ilość wytarzanych nawozów spadła. Według portalu bankier.pl, Grupa Azoty Puławy oszacowała produkcję w lipcu na 76 tys. ton nawozów azotowych, wobec 113 tys. ton rok wcześniej.

Produkcja nawozów wieloskładnikowych w lipcu wyniosła - według wstępnych danych - 4 tys. ton (wobec 2 tys. ton w lipcu 2022 r.), a mocznika  42 tys. ton wobec 49 tys. ton rok wcześniej. W segmencie tworzyw produkcja kaprolaktamu wyniosła 0 wobec 5 tys. ton przed rokiem.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police wstępnie zakłada zmniejszenie poziomu produkcji w lipcu 2023 roku do 44 tys. ton nawozów wieloskładnikowych, wobec 80 tys. ton rok wcześniej.