• Grupa Azoty S.A. przekazała 10 marca wstępne skonsolidowane wolumeny produkcyjne za luty.
  • Spółka poinformowała o postoju bilansowym instalacji do produkcji amoniaku i mocznika w Grupie Azoty Police.
  • Sprawdzamy zatem, jaka jest i będzie produkcja nawozów w Grupie Azoty.

Jak podano, dane o wstępnych skonsolidowanych wolumenach produkcyjnych zrealizowanych w lutym 2023 roku mają charakter szacunkowy, a ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2023 roku.

Postój w produkcji amoniaku i mocznika

Jednocześnie spółka przekazała informację, że zarząd Grupy Azoty Police zadecydował, pomimo podjętych działań aktywizujących sprzedaż, o utrzymaniu w postoju bilansowym instalacji amoniaku i mocznika do dnia 31 marca 2023 roku. Podstawą decyzji o postoju bilansowym jest pogłębiająca się negatywna sytuacja podażowo-popytowa na rynku.

Produkcja nawozów z lutym

Wstępne wyniki produkcyjne Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za luty 2023 roku to jak widać w poniższej tabeli znaczne zmniejszenie wielkości produkcji nawozów azotowych. W lutym 2022 r. wynosiły one 297 tys. t, kiedy w lutym 2023 już tylko 196 tys. t. Zmniejszyła się też produkcja nawozów wieloskładnikowych z 90 tys. t do 37 tys. t, a także nawozów specjalistycznych z 36 do 27 tys. t.

Źródło: Grupa Azoty
Źródło: Grupa Azoty

Zmalał też wolumen produkcji mocznika. W lutym 2022 r. wynosił on 127 tys. t, a w lutym 2023 r. – 70 tys. t.

- Niniejszy raport zawiera wstępne, skonsolidowane dane miesięczne według głównych grup produktowych. Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2023 roku. Wielkość produkcji Grupy Azoty dostosowywana jest do bieżącej sytuacji podażowo popytowej na rynku europejskim – podano w komunikacie.

Wsparcia finansowe dla Grupy Azoty

Przypominamy, że 10 marca Grupa Azoty ogłosiła też, iż zarząd spółki otrzymał informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie przyznania spółce wsparcia finansowego w ramach wsparcia dla sektorów energochłonnych związanego z nagłymi wzrostami cen gazu i energii elektrycznej.

- Kwota wsparcia finansowego przyznanego Grupie Azoty wynosi 52,3 mln zł. Łączna kwota przyznanego wsparcia dla spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty tj. Grupy Azoty S.A., Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. i Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. wynosi 234,2 mln zł – podano w komunikacie.

Środki zostały przyznane na podstawie Ustawy z dnia 29 września 2022 roku o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024.