30 listopada 2011 r, zakończył się etap negocjacji sfinalizowany podpisaniem umów na skonsolidowany zakup energii elektrycznej w systemie TPA przez spółki Grupy Ciech na 2012 r. W wyniku przeprowadzonej akcji ofertowo-przetargowej, jako dostawcę energii elektrycznej na uwolnionym rynku energii, wyłoniono spółkę Enea, z którą spółki Grupy Ciech: Soda Polska Ciech, ZCh Zachem, ZCh Organika - Sarzyna, ZCh Alwernia, Vitrosilicon zawarły umowy na 2012 r. - czytamy w komunikacie.

Ciech podał, że łączny wolumen zakupionej energii elektrycznej wyniesie około 454 tys. MWh, a łączna szacowana wartość umów pomiędzy spółkami a Enea wynosi ok. 105,6 mln zł netto (bez opłat dystrybucyjnych na poziomie 28 mln zł oraz bez VAT). "Wolumen zakupionej energii elektrycznej uzupełniony będzie produkcją własnej energii elektrycznej na poziomie 450 tys. MWh z elektrociepłowni będących własnością spółki Grupy - Sody Polskiej Ciech" - czytamy dalej.

Spółka chemiczna Ciech miała narastająco w I-III kw. 2011 roku 17,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 63,27 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 2954,19 mln zł wobec 2582,66 mln zł.