Grupa WKG w minionym roku zakończyła rozbudowę przemiałowni kamienia wapiennego, której wzrost mocy produkcyjnych ma pozwolić na szybszą komercjalizację rozwiązań chronionych patentami, będących wynikiem prowadzonych projektów B+R.

Podstawą działalności WKG jest przetwarzanie i sprzedaż surowców mineralnych, głównie produktów wapienniczych (kruszonych i mielonych). Grupa wprowadziła do sprzedaży produkty (kredy pastewne) dedykowane nowemu segmentowi: rynkowi rolno-spożywczemu. M.in. w tym celu w 2018 roku firma ukończyła rozbudowę zakładu w Raciszynie, którego roczne możliwości wytwarzania produktów mielonych wzrosły dwukrotnie, do 500 tys. ton. Oprócz wejścia na rynek paszowy, WKG zwiększy dotychczasową sprzedaż do sektora energetycznego (sorbenty do odsiarczania spalin), przemysłu szklarskiego (produkcja szkła), czy chemii budowlanej (produkcja klejów, tynków, zapraw itd.).

– Funkcjonując na rynku od kilkunastu lat, dotychczas głównie współpracowaliśmy z klientami branży przemysłowej i energetycznej. Zbudowane know-how i przede wszystkim istotne zaplecze podażowe surowców wapienia, skłania nas do wejścia na atrakcyjny rynek rolniczy, co stanowi naturalny krok rozwoju. W minionym roku ruszyliśmy z ofertą wapna nawozowego, a dzisiaj rozpoczynamy sprzedaż kred pastewnych – mówi Zbigniew Rybakiewicz, prezes zarządu WKG S.A.

– W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój rynku producentów pasz dla zwierząt. Rolnictwo w Polsce profesjonalizuje się i istotnie rośnie popyt na gotowe mieszanki pełnoporcjowe i premiksy. To rodzi szanse na sukces handlowy, czemu także będzie sprzyjać skokowy wzrost mocy produkcyjnych zakładu przemiałowni w Raciszynie – dodaje.

Głównym składnikiem kred pastewnych WKG jest węglan wapnia (o zawartości powyżej 96 proc.), niezbędny w prawidłowym odżywianiu zwierząt gospodarskich (bydło, drób, trzoda chlewna i in.). Korzystnie oddziałuje na kondycję i zdrowie zwierząt, wspomaga trawienie, prawidłowy wzrost i chroni układ kostny. Kredy z Raciszyna zawierają czysty wapń (pow. 38 proc.) oraz tlenki krzemu, żelaza i glinu.

– Istnieją dwa dodatkowe czynniki wspierające wzrost sprzedaży naszych produktów do segmentu rolniczego. To aktualne moce produkcyjne WKG, dzięki którym możemy zaspokoić największych graczy na rynku i dogodna lokalizacja zakładów grupy, co przekłada się na niezawodność logistyki. Ponadto nasze produkty posiadają pełną certyfikację i komplet wymaganych badań: atesty, świadectwa kwalifikacji, nadany numer weterynaryjny, certyfikat GMP+ – dodaje Rafał Pożyczka, dyrektor handlowy WKG S.A.

Grupa prowadzi szereg projektów B+R, których celem jest systematyczne wprowadzanie nowych rozwiązań do oferty handlowej. Wzrost mocy produkcyjnych zakładu przemiałowni poprzez synergie wewnętrzne dodatkowo wesprze potencjał obszaru rozwojowego.

Firma sukcesywnie występuje o przyznanie ochrony patentowej na opracowane technologie (dotychczas WKG uzyskała ochronę m.in. na sposób wytwarzania reaktywnego sorbentu wapniowego i układ urządzeń do jego produkcji). Ponadto firma wdraża technologię efektywnego wykorzystania produktów ubocznych, zmieniając je w pełnowartościowe materiały. M.in. takie rozwiązanie dla sektora chemii budowlanej (piaski wapienno-kwarcowe) jest na etapie prac B+R.

– W 2019 roku stawiamy na rozwój zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym. Dokładamy starań by osiągać coraz wyższą jakość naszych produktów, także w ujęciu technologiczno-innowacyjnym. Systematycznie wprowadzamy kolejne produkty do naszej oferty i analizujemy możliwości inwestycyjne w kolejnych obszarach działalności – podsumowuje Zbigniew Rybakiewicz.