W czystym składniku wyniosło ono 132,9 kg/ha. Z tego nawozów azotowych zużyto 75,5 kg (o 6,4 proc. mniej niż przed rokiem), fosforowych - 23,4 kg (o 8,6 proc. mniej) i potasowych 34,1 kg (o 27,7 proc. więcej).

Ile konkretnie? Okazuje się, że w tym czasie rolnicy zastosowali pod uprawy ok. 1935 tys. t nawozów mineralnych (NPK) w przeliczeniu na czysty składnik. Dla poszczególnych grup nawozów zużycie kształtowało się następująco: azotowe - 1098,4 tys. t, fosforowe - 341,1 tys. t, potasowe - 495,8 tys. t i wapniowe - 697,2 tys. t. Z tych danych zatem wynika, że najczęściej stosuje się w naszym kraju nawozy azotowe, a wśród nich najpopularniejsze są saletra amonowa, mocznik i saletrzak. Najczęściej wykorzystywane nawozy fosforowe to fosforan amonu i superfosfat, a potasowe - sól potasowa.

Niestety jak podkreślają analitycy GUS w sezonie 2013/2014 poziom nawożenia wapniowego nadal był niski, bo wyniósł ok. 48 kg/ha, ale można tutaj zauważyć tendencję wzrostową. Dlaczego? Otóż z danych GUS wynika, że zużycie nawozów wapniowych (CaO) w kg/ha w roku gospodarczym 2010/2011 wynosiło tylko 38,4, w roku 2011/2012 - 35, w roku 2012/2013 - 44. Dla porównania w latach 1999/2000 wskaźnik ten kształtował się na poziomie ponad 95 kg/ha.

- Zużycie wapna nawozowego w Polsce zmniejszyło się dramatycznie po zniesieniu dotacji w roku 2004. W roku 2005/06 zużycie nawozów wapniowych w czystym składniku wynosiło ok. 874 tys. t i było o ok. 40 proc. niższe niż w poprzednim roku gospodarczym. Według wyników ostatniego badania poziom krajowego zużycia nawozów wapniowych był blisko 3-krotnie niższy od poziomu zużycia nawozów mineralnych - podaje GUS.

- Wyniki badania wykazały, że w 2013/14 r. ok. 1176 tys. gospodarstw rolnych (ponad 83 proc. gospodarstw) stosowało nawozy, w tym nawozy mineralne lub wapniowe zastosowało ok. 1048 tys. gospodarstw (ok. 74 proc. jednostek biorących udział w badaniu). W celu optymalizacji wzrostu plonów, w zasadzie powszechnie używane były nawozy azotowe, które zostały wykorzystane w ponad 83 proc. jednostek stosujących nawozy mineralne (865 tys. gospodarstw). Pozostałe grupy nawozów stosowane były w znacznie mniejszym stopniu - podaje GUS.