Sektor rolnictwa ekologicznego stale się rozwija i rośnie zapotrzebowanie na produkty ekologiczne, wysokiej jakości. Produkty dopuszczone do stosowania w rolnictwie ekologicznym muszą sprzyjać poprawie jakości i zdrowotności produktów rolnych i artykułów żywnościowych oraz zahamowaniu degradacji siedliska rolniczego. Wszystkie te wymagania spełnia wspomniany HumiCalc 4.0.

HumiCalc 4.0 to granulowany nawóz wapniowy węglanowy zawierający w swoim składzie 4 komponenty:
• kreda (44 proc. CaO)
• kwasy humusowe
• bakterie Bacillus azotofixans – wiążące azot atmosferyczny oraz mineralizujące materię organiczną
• kwas borowy – źródło boru

Humicalc 4.0 może być stosowany przez cały rok w zależności od potrzeb, organizacji prac polowych i zabiegów agrotechnicznych.

Najlepiej stosować wysiew nawozu, pod uprawki pożniwne lub w okresie jesiennym. zastosowanie wiosenne dla upraw ozimych należy wykonać jak najwcześniej. W roślinach jarych nawóz stosujemy pod uprawki przedsiewne lub pogłównie.

W uprawach wieloletnich, dla lepszych efektów działania, nawóz należy stosować jesienią, tak aby do wiosny zdążył przeniknąć w głąb profilu glebowego.

Zaleca się odstęp czasowy, 3–4 tygodnie, pomiędzy stosowaniem nawozów naturalnych (obornik, gnojówka, gnojowica) a nawozem humicalc 4.0.

Podstawowa dawka nawozu w zastosowaniu przedsiewnym (w kompleksie uprawek pożniwnych i przedsiewnych) oraz pogłównym wynosi od 250 do 500 kg/ha. W przypadku gleb mocno zdegradowanych (niskie pH, zaburzone parametry fizyko-chemiczno-biologiczne) producent zaleca dawkę od 500 do 1000 kg/ha.

HumiCalc 4.0 znajduje się w ofercie firmy Osadkowski SA.