"W kolejnych miesiącach popyt na nawozy mineralne, w tym głównie na nawozy azotowe będzie się nasilał, co może skutkować sezonowym wzrostem cen. Podwyżkom cen będzie ponadto sprzyjała stopniowa poprawa koniunktury na podstawowych rynkach rolnych" - oceniają eksperci IERiGŻ.

Według IERiGŻ nawozy mineralne były w grudniu 2017 r. średnio o 2,2 proc. tańsze niż rok wcześniej.