- Wzrost cen może być następstwem obserwowanych od kilkunastu miesięcy podwyżek cen nawozów w handlu światowym pod wpływem m.in. drożejących surowców energetycznych, w tym gazu ziemnego, ale też fosforytów – informuje dr Arkadiusz Zalewski z IERiGŻ PIB w Warszawie.
Jak sytuacja wygląda na rynku w Polsce? Podobnie.

- Od kilkunastu miesięcy obserwowany jest systematyczny wzrost cen na krajowym rynku środków produkcji dla rolnictwa. Należy przy tym podkreślić, że w ostatnich miesiącach tempo wzrostu cen wyraźnie przyspieszyło. W listopadzie 2018 r. środki produkcji podrożały przeciętnie o 0,8 proc. Dynamika cen była również wyraźnie większa niż rok wcześniej, tj. w listopadzie 2017 r. W listopadzie 2018 r. w porównaniu z miesiącem poprzednim wzrosły przede wszystkim ceny nawozów mineralnych. W nieco mniejszym stopniu podrożały bezpośrednie nośniki energii, materiały budowlane oraz maszyny rolnicze. Ceny środków ochrony roślin wzrosły symbolicznie. Zdecydowana większość środków produkcji była wyraźnie droższa w porównaniu z listopadem 2017 r. – czytamy w raporcie.

Co ciekawe, wyższe były nawet ceny nawozów mineralnych, które jeszcze kilka miesięcy wcześniej utrzymywały się na poziomach niższych niż rok wcześniej.

- W najbliższych miesiącach ceny środków produkcji dla rolnictwa prawdopodobnie nadal będą rosły. Od września 2018 r. na krajowym rynku nawozów mineralnych obserwowane są systematyczne podwyżki cen. W listopadzie wzrost cen wyniósł przeciętnie 1,8 proc. i był zdecydowanie najwyższy od początku 2018 r. Wynikał on z jednej strony ze stopniowego rosnącego popytu, z drugiej natomiast – ze wzrostu cen nawozów mineralnych w handlu międzynarodowym – podaje dr Zalewski.

Z danych Instytutu wynika, że podwyżki cen na krajowym rynku dotyczyły przede wszystkim nawozów azotowych. W mniejszym stopniu podrożały pozostałe analizowane nawozy mineralne.

- Najbardziej podniosły się ceny mocznika (o 3,3 proc.) oraz saletry amonowej (o 2,4 proc.). W rezultacie w listopadzie 2018 r. średnie ceny nawozów mineralnych były o około 3 proc. wyższe niż rok wcześniej. Najbardziej w tym okresie podwyższono ceny fosforanu amonu (o 6 proc.) – wynika z raportu.