Siarka w nawozach musi występować w formie siarczanowej, gdyż tylko ta forma składnika jest bezpośrednio dostępna dla roślin. Na etykietach nawozów prezentowana jest zawartość siarki w formie pierwiastka (S) lub trójtlenku siarki (SO3).


Kupując nawóz, należy odpowiednio przeliczyć zawartości by wiedzieć, jakie wielkości składnika zostają wprowadzone:

1 kg S = 2,5 kg SO3 = 3 kg SO4 = 2 kg SO2
1 kg SO3 = 0,4 kg S.

Jeśli nawóz zawiera np.: 30 proc trójtlenku siarki (SO3) wówczas w przeliczeniu na S jest to: 30 proc. SO3 x 0,4 = 12 proc. S. Natomiast w przypadku odwrotnym: 12 proc. S x 2,5 = 30 proc. SO3

Na etykietach jest także informacja o rozpuszczalności. Jeśli zapis mówi: zawartość trójtlenku siarki całkowitej (…) – oznacza to nierozpuszczalnej w wodzie, a informacja: zawartość trójtlenku siarki rozpuszczalnej (…) – oznacza, że rozpuszcza się w wodzie i jest łatwo dostępna.

Dołącz do dyskusji na forum Farmera: Zobacz Nawozy i nawożenie