Na wstępie warto poświęcić kilka słów na krótki rys historyczny. Nawozy mineralne zaczęły powstawać w połowie XIX wieku. Wtedy to w Anglii i krótko później w Niemczech ruszyła przemysłowa produkcja superfosfatu. W 1922 roku w granicach Polski znalazła się fabryka nawozów azotowych w Chorzowie, a 7 lat później została uruchomiona podobna fabryka w dawnej wsi Świerczków, włączonej kilka miesięcy wcześniej w granice Tarnowa. Dynamiczny rozwój przemysłu nawozowego w Polsce miał jednak miejsce dopiero po drugiej wojnie światowej, kiedy to powstały zakłady w Kędzierzynie, Puławach, Włocławku, Tarnobrzegu, Policach czy Gdańsku. Warto mieć jednak na uwadze, że jeszcze 30 lat temu zużycie nawozów często nie przekraczało kilkudziesięciu kilogramów na hektar.

Ceny nawozów 1970 r.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 1970 roku można było kupić mocznik w cenie około 3650 zł/t, superfosfat pylisty 17,5 – 18 proc. za 900 zł/t, sól potasową 56 – 58 proc. w cenie średnio 880 zł/t czy wapno nawozowe za 150 zł/t.

W tym czasie pszenica była skupowana średnio po 3500 zł/t, żyto po około 2400 zł/t, jęczmień odpowiednio 3100 zł/t, a owies około 2200 zł/t. Ziemniaki sprzedawało się wówczas za średnio 800 zł/t, a buraki cukrowe 600 zł/t. Stąd wniosek, że za tonę pszenicy można było kupić około 960 kg mocznika.

Ceny nawozów 1971 r.

Wg danych GUS, w 1971 roku można było kupić nawozy w identycznych cenach jak rok wcześniej. W tym czasie pszenica była skupowana średnio po 3700 zł/t, żyto po około 2450 zł/t, jęczmień odpowiednio 3600 zł/t, a owies około 2450 zł/t. Ziemniaki sprzedawało się wówczas za średnio 1000 zł/t, a buraki cukrowe 600 zł/t. Stąd wniosek, że za tonę pszenicy można było kupić około 1040 kg mocznika.

Ceny nawozów 1972 r.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 1972 roku można było kupić mocznik w cenie około 3200 zł/t, superfosfat pylisty 17,5 – 18 proc. za 760 zł/t, sól potasową 56 – 58 proc. w cenie średnio 770 zł/t, wapno nawozowe za 120 zł/t czy fosforan amonu 18 proc. N i 46 proc. P2O5 za 3700 zł/t.
W tym czasie pszenica była skupowana średnio po 3950 zł/t, żyto po około 3000 zł/t, jęczmień odpowiednio 3750 zł/t, a owies około 2850 zł/t. Ziemniaki sprzedawało się wówczas za średnio 1300 zł/t, a buraki cukrowe 600 zł/t. Stąd wniosek, że za tonę pszenicy można było kupić około 1230 kg mocznika.

Ceny nawozów 1973 r.

Wg danych GUS, w 1973 roku można było kupić mocznik, superfosfat, sól potasową i fosforan amonu w cenach zbliżonych do tych z poprzedniego sezonu, a wapno nawozowe za 90 zł/t. W tym czasie pszenica była skupowana średnio po 4050 zł/t, żyto po około 3050 zł/t, jęczmień odpowiednio 3800 zł/t, a owies około 2900 zł/t. Ziemniaki sprzedawało się wówczas za średnio 1400 zł/t, a buraki cukrowe 650 zł/t. Stąd wniosek, że za tonę pszenicy można było kupić około 1270 kg mocznika.

Ceny nawozów 1974 r.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 1974 można było kupić mocznik, superfosfat, fosforan amonu i wapno w cenach zbliżonych do tych z poprzedniego sezonu, a sól potasową za 1120 zł/t. W tym czasie pszenica była skupowana średnio po 3950 zł/t, żyto po około 2950 zł/t, jęczmień odpowiednio 3700 zł/t, a owies około 2900 zł/t. Ziemniaki sprzedawało się wówczas za średnio 1400 zł/t, a buraki cukrowe 750 zł/t. Stąd wniosek, że za tonę pszenicy można było kupić około 1230 kg mocznika.

Ceny nawozów 1975 r.

Wg danych GUS, w 1975 roku można było kupić nawozy w cenach jak w poprzednim sezonie, a więc mocznik około 3200 zł/t, superfosfat pylisty 17,5 – 18 proc. za 760 zł/t, sól potasową 56 – 58 proc. w cenie średnio 1120 zł/t, wapno nawozowe za 90 zł/t czy fosforan amonu 18 proc. N i 46 proc. P2O5 za 3700 zł/t.

Tak wyglądały początki stosowania nawozów mineralnych, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe
Tak wyglądały początki stosowania nawozów mineralnych, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

W tym czasie pszenica była skupowana średnio po 4050 zł/t, żyto po około 3000 zł/t, jęczmień odpowiednio 3750 zł/t, a owies około 2900 zł/t, podobnie jak rok wcześniej. Ziemniaki sprzedawało się wówczas za średnio 1500 zł/t, a buraki cukrowe 1000 zł/t. Stąd wniosek, że za tonę pszenicy można było kupić około 1270 kg mocznika.

Ceny nawozów 1976 r.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 1976 roku można było kupić mocznik w cenie około 4400 zł/t, superfosfat pylisty 17,5 – 18 proc. za 900 zł/t, sól potasową 56 – 58 proc. w cenie średnio 1300 zł/t, wapno nawozowe za 160 zł/t czy fosforan amonu 18 proc. N i 46 proc. P2O5 za 4540 zł/t.

Kiedy siać owies?

Czytaj więcej

Kiedy siać owies?

W tym czasie pszenica była skupowana średnio po 5250 zł/t, żyto po około 4400 zł/t, jęczmień odpowiednio 4900 zł/t, a owies około 4150 zł/t. Ziemniaki sprzedawało się wówczas za średnio 2150 zł/t, a buraki cukrowe 1100 zł/t. Stąd wniosek, że za tonę pszenicy można było kupić około 1190 kg mocznika.

Ceny nawozów 1977 r.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 1977 można było kupić mocznik, superfosfat, fosforan amonu i wapno w cenach zbliżonych do tych z poprzedniego sezonu, a sól potasową za 1520 zł/t. W tym czasie pszenica była skupowana średnio po 5200 zł/t, żyto po około 4350 zł/t, jęczmień odpowiednio 4900 zł/t, a owies około 4100 zł/t. Ziemniaki sprzedawało się wówczas za średnio 2250 zł/t, a buraki cukrowe 1100 zł/t. Stąd wniosek, że za tonę pszenicy można było kupić około 1180 kg mocznika.

Ceny nawozów 1978 r.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 1978 roku można było kupić nawozy w cenach jak w poprzednim sezonie, a więc mocznik około 4400 zł/t, superfosfat pylisty 17,5 – 18 proc. za 900 zł/t, sól potasową 56 – 58 proc. w cenie średnio 1520 zł/t, wapno nawozowe za 160 zł/t czy fosforan amonu 18 proc. N i 46 proc. P2O5 za 4540 zł/t.

W tym czasie pszenica była skupowana średnio po 5050 zł/t, żyto po około 4250 zł/t, jęczmień odpowiednio 5250 zł/t, a owies około 3850 zł/t. Ziemniaki sprzedawało się wówczas za średnio 2500 zł/t, a buraki cukrowe 1100 zł/t. Stąd wniosek, że za tonę pszenicy można było kupić około 1150 kg mocznika.