Niektórzy rolnicy wykonują badania glebowe co roku. Dzięki temu mogą wnioskować o zmianach właściwości gleb jakie zachodzą pod wpływem różnych zastosowanych w ich gospodarstwie czynników, w tym głównie nawozowych. Taka wiedza pozwala na umiejętne dostosowanie technologii nawozowej pod konkretne siedlisko.

Analizy gleby wykonują rolnicy przede wszystkich w Okręgowych Stacjach Chemiczno-Rolniczych, których siedziby mieszczą sie w każdym mieście wojewódzkim. Do tych placówek można przywieź próbki gleby osobiście, można je wysłać pocztą lub skorzystać z usług regionalnego przedstawiciela. Może on sam przyjechać na miejsce, profesjonalnie pobrać do analiz próbki i osobiście zabrać je do laboratorium.

Na rynku istnieje również kilka prywatnych firm wykonujących takie analizy (należy jednak zwracać uwagę czy mają stosowną akredytację i pozwolenie na wykonywanie takich usług). Pomocą służą również uczelnie rolnicze, zwłaszcza w zakresie bardziej skomplikowanych oznaczeń glebowych.

Wszystkie Okręgowe Stacje Chemiczno Rolnicze mają ustalony stały cennik dla wszystkich wykonywanych przez siebie usług.

Poniżej przedstawimy ceny tych, które warto wykonać:

1. Podstawowa analiza gleby (oznaczenie pH (w KCl), zawartości fosforu (P2O5), potasu (K2O) oraz magnezu (Mg) kosztuje 11,56 zł (z VAT). Takie badania wykonuje się dla potrzeb doradztwa nawozowego jak również w celu określenia potrzeb wapnowania.

2. Gdy podejrzewamy, że nasze gleby są mało zasobne w niezbędne dla wzrostu i rozwoju mikroelementy warto przepadać je pod tym kątem, by w przyszłości zastosować odpowiednią profilaktykę mikroelementową. Do wyboru mamy dwa rodzaje badań. Analiza gleby na zwartość w niej boru B, miedzi Cu, cynku Zn, żelaza Fe, oraz manganu Mn kosztuje 46,25 zł. Ta sama analiza oprócz boru kosztuje 30,87 zł za jedną próbkę.

3. Samo oznaczenie pH wraz z wyliczeniem na jej podstawie dawki wapna kosztuje - 15,64zł. Warto taką analizę wykonać przed planowanym wapnowaniem. Przy czym bardziej wiarygodną analizą jest wyznaczenie dawki wapna na podstawie tzw. kwasowości hydrolitycznej. Analizę tą również można wykonać w OSCHR niemniej jednak cenę ustala się indywidualnie.

4. W Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej można również wykonać analizy dotyczące oznaczenia azotu mineralnego w glebie. W zależności od ilości prób pochodzących z różnych warstw gleby kosztują odpowiednio: oznaczanie azotu mineralnego 0-60cm (2 próbki z warstw:0-30,31-60) - 24,85 zł, natomiast oznaczanie azotu mineralnego 0-90cm (3 próbki z warstw:0-30,31-60,61-90) - 37,27 zł. Ze względu na duże wahania zawartości tego mobilnego składnika w glebie warto takie badania wykonywać na wiosnę przed ruszeniem wegetacji.

5. Coraz częściej rolnicy decydują się głównie przed uprawą rzepaku przebadać swoje gleby pod kątem zawartości w niej siarki. Oznaczenie S-SO4 kosztuje - 49,58 zł.

6. Możemy również wyznaczyć w glebie poziom próchnicy oraz oznaczyć w niej zawartość węgla organicznego C-org. Te parametry to wskaźniki żyzności gleby. Jedna próbka kosztuje - 35,80 zł.

7. Rolnicy coraz częściej badają zakupione przez siebie nawozy. Najczęściej sprawdzają nawozy wapniowe. Przykładowo analiza wapna defekacyjnego, kredy jeziornej kosztuje- 99,14 zł , natomiast analiza wapna nawozowego (CaO, uziarnienie) jest nieco tańsze i kosztuje - 74,29 zł.

Ile, w jaki sposób pobrać oraz jak przygotować próbki do analiz pisaliśmy w poprzednim artykule "Po żniwach warto wykonać okresowe analizy gleby". Z rozmowy z kilkoma osobami zatrudnionymi w Okręgowych Stacjach Chemiczno Rolniczych uzyskałam odpowiedź, że na wyniki analiz obecnie czeka się do miesiąca (z racji dużej ilości dostarczanych prób). Przy czym często ten czas ulega skróceniu do 2 tygodni. W związku z tym, z dostarczeniem próbek z pól szykowanych pod oziminy należy się pośpieszyć.