Nie ulega wątpliwości, że każdy obornik jest wartościowym nawozem, zwłaszcza jeśli jest produktem ubocznym w gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą. Bez względu na gatunek zwierząt, od których pochodzi, jest bogaty w makro- i mikroelementy, a także stanowi cenną dawkę materii organicznej. Wraz ze wzrostem cen nawozów mineralnych obornik wrócił do łask w wielu gospodarstwach, które wcześniej z jego stosowania zrezygnowały, często ze względu na zakończenie produkcji zwierzęcej.

Skład obornika

Przyjmuje się, że średnio z toną obornika wnosimy na pole 5 kg azotu, 3 kg P2O5, 7 kg K2O, a do tego CaO, MgO i mikroelementy. Mowa tu oczywiście o nawozie pochodzącym od ssaków. Zasadniczo najbogatszy skład ma obornik owiec, który ustępuje pierwszeństwa świńskiemu tylko pod względem zawartości fosforu. Obornik bydlęcy jest najuboższy pod względu składników mineralnych, natomiast na jego korzyść przemawia często bardzo łatwa dostępność. Dokładna wartość zależy przede wszystkim od gatunku. Najwięcej azotu zawiera obornik pozyskany od owiec, najmniej natomiast bydlęcy. Jeśli chodzi o fosfor, największą zawartością charakteryzuje się obornik świński, natomiast najniższą ponownie bydlęcy. W kwestii zawartości potasu sytuacja wygląda podobnie do azotu. Najwięcej w oborniku owczym, najmniej natomiast w bydlęcym.

Pomiot pochodzący od kur, kaczek, gęsi czy indyków nie bez powodu uważany jest za jeden z najcenniejszych nawozów. Charakteryzuje się on nie tylko korzystnym składem, ale i szybko działającym azotem w formie amonowej. Nie nadaje się on jednak do długotrwałego przechowywania, gdyż straty azotu już po miesiącu od wywiezienia z kurnika mogą sięgnąć 50%. Pomiot zasadniczo ma skład bogatszy niż typowy obornik pochodzący od ssaków. Ponadto przykładowo nawóz kurzy jest bogaty w bor i molibden, a indyczy w miedź, cynk i mangan. Oczywiście w przypadku pomiotu należy brać pod uwagę, że skład badany w kurniku i na polu będzie się również, a zawartość azotu już w trakcie załadunku znacząco spadnie.

Cena obornika

Średnie ceny obornika ustaliliśmy na podstawie rozmów z rolnikami, danych ośrodków doradztwa rolniczego, forów internetowych oraz ogłoszeń. Zestawiamy je z danymi z połowy sierpnia ubiegłego roku, kiedy to względem ubiegłych lat było bardzo drogo, ale względem wiosny odnotowaliśmy wówczas spadki cen.

Obecnie średnio za obornik bydlęcy musimy zapłacić 50 zł/t, świński 70 zł/t, koński 50 zł/t, a pomiot 80 zł/t. Są to uśrednione wyniki zebrane z całej Polski, a lokalnie różnice cen mogą wynosić nawet kilkadziesiąt złotych, zarówno na plus, jak i na minus. Dla porównania, rok temu obornik bydlęcy kosztował średnio 70 zł/t, świński 50 zł/t, koński 110 zł/t, a pomiot 100 zł/t.