Potrzeby pokarmowe dla jęczmienia określa się na podstawie planowanego plonu. Jednak zakładając go na wysokości ok. 6 t/ha, rośliny pobierają z gleby ok. 120 kg N, 70 kg P2O5, 100 kg K2O, 20 kg MgO, 50 kg CaO.

Warto podkreślić, że jęczmień typu pastewnego jest bardziej wymagający pod względem pobierania azotu z gleby. Średnio pobiera on na 1 t planowanego plonu ziarna 25 kg N z gleby, z kolei jęczmień typu browarnego - 20 kg N.

Jęczmień pastewny też wymaga wyższej dawki nawożenia azotowego, browarny – niższej, gdyż w wypadku tego drugiego nawożenie ma wpływ na jakość ziarna.

Ziarno przeznaczone na paszę odznacza się wysoką zawartością białka, z kolei wykorzystywane do produkcji piwa – przeciwnie, winno mieć nie więcej niż 11,5 proc. białka. Wyższy poziom białka w ziarnie obniża jego przydatność browarnianą.

Co warto podkreślić, ilość pobranego przez rośliny azotu warunkuje nie tylko wielkość dawki nawozowej, ale też odczyn gleby, o który należy zadbać jeszcze jesienią (po zbiorze przedplonu).

Dlaczego tak się dzieje? Przy niskim pH ziarno przeznaczone na cele browarne osiąga zbyt wysoką zawartość białka. Optymalny odczyn gleby wynosi dla produkcji jęczmienia od pH 6,0 na piaskach słabo gliniastych do pH 6,8 na glinach ciężkich.