W tym roku mija 25 lat od rozpoczęcia działalności firmy. Z okazji jubileuszu zorganizowano spotkanie prasowe, na którym przedstawiono ostatnie osiągnięcia, zaprezentowano plany na najbliższą przyszłość, oraz nowości produktowe jakie pojawią się na rynku w 2014 r.


Powstała nowa hala w której produkowane są nawozy krystaliczne (sypkie), którą oddano do użytku w połowie tego roku, a normalną produkcję podjęto w sierpniu. Liczy ona 800 m2, a wybudowana w niej antresola, zwiększa ją do blisko 1100 m2. Prowadzona w niej produkcja odbywa się w cyklu prawie całkowicie automatycznym. Jedynie pakownia, w której nawozy konfekcjonowane są w worki, wymaga większego udziału ludzi. W pozostałych fazach produkcji, sprawują oni jedynie nadzór nad maszynami.

Niedawno do użytku oddano dział produkcji dodatków prozdrowotnych dla zwierząt. To nowy kierunek rozwoju firmy, który ma być intensywnie rozwijany zapewniając firmie bardziej zróżnicowane źródło dochodów, a tym samym większe bezpieczeństwo finansowe firmy. To nie koniec inwestycji. Trwa remont zakupionej hali o powierzchni ok. 7000 m2, w której już w przyszłym roku uruchomione zostanie centrum logistyczno-magazynowe. Na ten cel uzyskano dotację unijną w wysokości 10 mln zł.

Prezes firmy Hubert Kardasz na konferencji przedstawił zamierzenia strategiczne firmy na lata 2014-2016. Kluczowe cele obejmują: 20 proc. tempo wzrostu przychodów. 40 proc. udział unikalnych innowacyjnych produktów sprzedaży, 60 proc. udział eksportu w sprzedaży, oraz 20 proc. udział dodatków prozdrowotnych dla zwierząt w sprzedaży. Filarami tej strategii mają być dywersyfikacja produkcji, innowacyjność szeroko pojętej oferty, jak również rozwój eksportu.

Dywersyfikacja produkcji oznacza, że obok płynnych i stałych nawozów nalistnych, wytwarzane także będą inne wyroby jak: nawozy doglebowe i wykorzystywane do fertygacji, stymulatory wzrostu, preparaty o działaniu fizjologicznym ograniczające negatywne oddziaływanie środowiskowych czynników stresowych na rośliny i wreszcie preparaty dla zwierząt.

Innowacyjność firmy ma się opierać o stałe wdrażanie nowości zarówno w dziale produkcji i marketingu, jak i oczywiście produktów. Stałe unowocześnianie prowadzone będzie w oparciu o prace własnego ośrodka badawczo-rozwojowego jak i współpracę z uczelniami rolniczymi i branżowymi instytutami badawczymi. Rozwój eksportu prowadzony ma być w sposób zrównoważony zarówno w obrębie Unii Europejskiej, na rynkach wschodnich - Rosja, Ukraina, Białoruś, jak i w wybranych krajach Ameryki Południowej, Afryki Północnej, Azji Środkowej oraz Południowo-Wschodniej.