Nowa inwestycja ma polegać na wybudowaniu nowej instalacji do produkcji nawozów stałych PUGRANcS w wymiarze 160 tys. ton/rok oraz kompleksu logistyczno-dystrybucyjnego. Rada Ministrów wydała wcześniej rozporządzenie rozszerzające w tym celu podstrefę o ok. 3,5 ha. W ramach tej inwestycji przewiduje się utworzenie 35 nowych miejsc pracy. Inwestycja ma być zakończona do końca czerwca 2013 r.

- Puławska część SSE „Starachowice" żyje. Revamping mocznika to nakłady rzędu 240 mln PLN, nowe inwestycje nawozowe PULASKA i PULGRAN mają budżet na poziomie 170 mln PLN. Zatrudnienie w ramach puławskiej podstrefy wzrośnie dzięki tym trzem inwestycjom o 85 osób - zauważa z satysfakcją prezes ZA Puławy, Paweł Jarczewski.