Jak poinformował w środę Anwil, suszarnia osadów to kolejna proekologiczna zrealizowana tam inwestycja. Łącznie w latach 2009-13 na modernizację gospodarki wodno-ściekowej spółka przeznaczyła ponad 84 mln zł.

Anwil wyjaśnił, że zastosowana w suszarni osadów technologia pozwala wykorzystywać biogaz powstający w procesie oczyszczania ścieków pochodzących z instalacji PTA (Wytwórni Kwasu Tereftalowego) zlokalizowanej we Włocławku, a należącej do PKN Orlen.

- W zaawansowanym technologicznie procesie Anwil uzyskuje energię elektryczną oraz przetwarza osad do postaci umożliwiającej bezpieczne składowanie - podała spółka. Dobowa produkcja energii elektrycznej w nowej instalacji jest w stanie pokryć - jak podkreślił Anwil - średnie zapotrzebowanie na energię dla blisko 2,5 tys. mieszkań.

- Uruchamiana inwestycja jest równie ważna dla nas, jako zakładu produkcyjnego, jak i dla naszego bezpośredniego otoczenia, przyczyniając się do poprawy jego stanu. (...) Uważamy, że każda złotówka wydana na ochronę środowiska jest inwestycją długofalową, która w przyszłości przeniesie nam wszystkim wymierny zysk - powiedział, cytowany w komunikacie Anwilu, prezes tej spółki Krzysztof Wasielewski.

Anwil jest spółką, w której PKN Orlen posiada 100 proc. udziałów. Anwil jako jedyny podmiot w Polsce produkuje suspensyjny polichlorek winylu, wykorzystywany m.in. do produkcji granulatów, profili budowlanych, rur wodociągowych i kanalizacyjnych, a nawet drobnego sprzętu medycznego. Spółka jest też producentem nawozów azotowych - saletry amonowej i saletrzaku.