- Polski sektor chemiczny ma szanse stać się potęgą. Ale żeby to osiągnąć, musimy po pierwsze zakończyć proces konsolidacji, który został rozpoczęty efektywnie poprzez wydaną w zeszłym tygodniu decyzję Komisji Europejskiej. (...) W wyniku tej decyzji możemy konsolidować i stworzyć największy koncern produkujący azoty na terenie Unii Europejskiej, ale również i lidera w branży chemicznej - powiedział w środę dziennikarzom Budzanowski.

Wśród wyzwań sektora chemicznego w Polsce, obok konsolidacji, minister wymienił też nowe projekty rozwojowe. - Przede wszystkim budowa nowej petrochemii przy rafinerii gdańskiej oraz innych instalacji, które będą uzupełniać łańcuch wartości w pozostałych spółkach - czyli Puławach, Tarnowie, jak i Kędzierzynie-Koźlu. Nowe projekty rozwojowe również z udziałem Inwestycji Polskich. Tak więc mówimy tu o skali wielu miliardów nowych inwestycji w branżę chemiczną, która ma jasny cel - zredukowanie deficytu w handlu zagranicznym, który dzisiaj przekracza już 8 mld euro. Na to jako gospodarka nie możemy sobie pozwolić - podkreślił.

- Trzeci cel to jest baza surowcowa, czyli zwiększenie wydobycia krajowego surowców naturalnych - gazu i ropy, które będą wykorzystywane do produkcji chemii i petrochemii - dodał.

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska zgodziła się na połączenie Azotów Tarnów i Zakładów Azotowych Puławy.
Tarnów uzyskał uprawnienie do wykonywania prawa głosu z 14 mln 32 tys. 26 akcji ZA Puławy, co stanowi 73,4 proc. kapitału zakładowego Puław. Aktualnie łączny udział spółki w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Puław wynosi 83,7 proc. Spółka w związku z rozliczeniem oferty publicznej akcji serii D nabyła 14 mln 32 tys. 26 akcji Puław, stanowiących 73,4 proc. kapitału spółki i uprawniających do takiego samego udziału w głosach. Celem emisji akcji serii D było sfinansowanie drugiego etapu przejęcia Zakładów Azotowych Puławy. Parytet wymiany wynosił 2,5 akcji Tarnowa za jedną akcję Puław.

Wśród podmiotów, które zbyły akcje na rzecz Azotów Tarnów, są: Skarb Państwa, ING OFE, Aviva OFE i PZU OFE Złota Jesień. Po wymianie każdy z nich ma akcje Tarnowa reprezentujące co najmniej 5 proc. łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Swoje akcje sprzedały też fundusze emerytalne grupy PKO BP.

Tarnów w połowie lipca wezwał do sprzedaży 6 mln 116 tys. 800 akcji Puław, stanowiących 32 proc. walorów, po 110 zł za akcję. W wezwaniu złożono zapisy na 10,3 proc. akcji. Ok. 10 proc. akcji sprzedała w wezwaniu Kompania Węglowa, natomiast zbycie przez Skarb Państwa pozostałych akcji Puław miało nastąpić w drodze wymiany akcji.

Pod koniec września ZA Puławy i Grupa Azoty podpisały porozumienie określające zasady konsolidacji obu spółek w ramach wspólnej grupy kapitałowej. W listopadzie firmy zawarły umowę określającą zasady współpracy w ramach konsolidacji.

Podstawowymi celami strategicznymi grupy mają być: wejście akcji Grupy Azoty do indeksu WIG 20, dążenie do zapewnienia akcjonariuszom spółek z grupy jednego z najwyższych w branży zwrotu z powierzonego kapitału oraz utrzymanie trwałej pozycji jednego z liderów w zakresie produkcji nawozów w Europie i liczącego się gracza na świecie.

Azoty Tarnów to największa w Polsce firma chemiczna, notowana na GPW, w której Skarb Państwa ma nieco ponad 32 proc. udziałów. Kontrolowana przez państwo Grupa PZU (w tym OFE PZU) ma ponad 10,30 proc. akcji. Reszta należy do innych funduszy emerytalnych i rozproszonego akcjonariatu.
Zakłady Azotowe Puławy to spółka giełdowa. Produkuje głównie nawozy sztuczne, a także tworzywa sztuczne. Jest jedynym w Polsce, a trzecim na świecie producentem melaminy.