Premier, który do Puław przyjechał w towarzystwie ministra skarbu Włodzimierza Karpińskiego, spotkał się z władzami spółki. Wspólnie z prezesem zarządu - Marianem Rybakiem odwiedzili instalację mocznika i oglądali zakład z tarasu na wieży granulacyjnej. Następnie Donald Tusk spotkał się z załogą spółki na najnowszej instalacji nawozowej i odbył krótki briefing z dziennikarzami. Jak sam wyznał, wybór miejsca jego wizyty nie był przypadkowy.

- Dziś szukamy w całej Polsce takich źródeł dobrej energii, która jest potrzebna obecnie Polsce jak tlen. Mówię o Azotach jako dobrym przykładzie, bo jest to firma, która potrafiła w tych ostatnich 4-5 kryzysowych latach, wbrew okolicznościom, inwestować swoje pieniądze w rozwój. Zainwestowano tu ponad miliard złotych po to by Azoty były konkurencyjne nie tylko w wymiarze polskim, ale przede wszystkim - europejskim. Chciałem zobaczyć i pokazać Państwu miejsce gdzie nie boją się inwestować i gdzie lekarstwem na zagrożenia kryzysowe jest właśnie odważne i optymistyczne inwestowanie w przyszłość. To ma być także wzór postępowania dla całego kraju - mówił premier.

Donald Tusk z uznaniem mówił o współpracy między Grupą Azoty Puławy, a działającymi w mieście instytutami naukowymi.

- Spółka świetnie współpracuje z mieszczącym się na terenie firmy Instytutem Nawozów Sztucznych, a także znajdującym się w Puławach Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Prezes Rybak zapewnił mnie, że inwestowanie w naukowców i ekspertów pracujących w tych placówkach naukowych jest bardzo opłacalnym przedsięwzięciem dla całej firmy. Dzięki temu wzrasta konkurencyjność przedsiębiorstwa, nie tylko w Polsce. Ja bardzo się cieszę, że wspólnie z ministrem Karpińskim przekonaliśmy również różnych partnerów do tego aby ludzie z Puław, z tego zakładu, wzięli odpowiedzialność za całą Grupę w Polsce, bo to daje gwarancję, że ta wysoka konkurencyjność i ambicja typowa dla Puław będzie charakterystyczna dla całej Grupy Azoty - zauważył Donald Tusk.
Nie zabrakło również odniesienia do sytuacji w polskiej chemii i prób przejęcia jej przez kapitał zagraniczny. Zdaniem Donalda Tuska nie doszło do niego także dzięki puławskiej firmie i pracującym tu ludziom.

- Dzięki także Zakładom Azotowym w Puławach, managementowi całej Grupy oraz działaniom ministra Karpińskiego i jego poprzednika zbudowaliśmy system gwarantujący polskie władztwo nad naszymi przedsiębiorstwami. Są one strategiczne nie tylko dlatego, że produkują nawozy, ale przed wszystkim ze względu na to, że przerabiają tak dużo gazu. Długo trzeba było tłumaczyć niektórym oponentom i lobbystom, że ochrona Azotów przed tego typu przejęciami leży w interesie kraju. Dzisiaj możemy powiedzieć, że zastosowaliśmy skuteczne metody i ochroniliśmy polskie firmy przed tego typu przejęciami - podkreślił prezes Rady Ministrów.

Premier poinformował także o przedłużeniu działań Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice do 2026 roku. Przypomnijmy, że to właśnie na terenie podstrefy SSE znajdują się dwie najnowsze inwestycje Grupy Azoty Puławy.

Z kolei Minister Skarbu przypomniał, że silna pozycja Puław i całej Grupy Azoty to zasługa pracujących tu ludzi.

- To wszystko jest możliwe dzięki dobrej kulturze organizacyjnej, bo wartość firmy tworzą przede wszystkim ludzie. Tutaj od aparatowego, przez sterowniczego, kierownika zmiany po dyrektorów i top management każdy wypełnia jak najlepiej swoje obowiązki i to przynosi efekty. To o czym mówił Pan Premier, czyli te synergie między zarządzającymi przedsiębiorstwami a tymi, którzy tworzą teoretyczne podwaliny działania, opłaca się tak, że niektóre instalacje mamy dziś najefektywniejsze w Europie. Opłaca się również inwestowanie w czasie kryzysu w tym sensie że jest najtańsze, ale trzeba również dużo roztropności, aby takie decyzje podejmować, a wcześniej zgromadzić odpowiednie środki. Ta roztropność cechuje Grupę Azoty Puławy - Spółka nie jest zadłużona i ma bardzo jasno określone strategie rozwoju. Dzisiaj jako jeden z filarów Grupy Azoty powoduje, że ten flagowy okręt naszej gospodarki płynie spokojnie i bezpiecznie. Jestem przekonany, że będzie to również wyróżnikiem dla innych branż naszej gospodarki - podsumował Włodzimierz Karpiński.

Po wizycie w Grupie Azoty Puławy Premier Tusk odwiedził Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa.