Jak powszechnie wiadomo, zarówno poziom plonowania roślin, jak i ich jakość technologiczna zależą m.in. od przebiegu warunków pogodowych w sezonie wegetacyjnym. Po raz kolejny dobitnie o tym przekonało się wielu rolników w roku ubiegłym, gdyż na znaczącym obszarze kraju wystąpił zarówno deficyt, jak i nieodpowiedni rozkład opadów. W tym miejscu warto przypomnieć, że znaczenie wody dla prawidłowego rozwoju rośliny jest nie do przecenienia, gdyż uczestniczy ona w jej funkcjonowaniu na każdym poziomie organizacji organizmu (tab. 1).