W kraju produkowane jest rocznie ok. 26 mln t słomy, z czego część zostaje wykorzystana w paszy, jako ściółka, czy jest przyorywana. Resztki pożniwne w postaci słomy to cenne źródło składników pokarmowych, ale także niechcianych patogenów chorobotwórczych i szkodników.

Przy intensywnej technologii uprawy i stosowaniu znacznej ilość fungicydów, rozkład słomy w glebie przebiega wolniej. Jest też dłuży w glebach kwaśnych i lekkich, a nierozłożona słoma pochłania z gleby wodę, co wpływa na pogorszenie warunków wschodów roślin. Przyspieszyć rozkład słomy można przez odpowiednie nawożenie oraz wprowadzanie preparatów przyspieszających namnażanie się bakterii celulolitycznych.

Maksymalne wykorzystanie makro- i mikroskładników z resztek pożniwnych, lepsze budowanie próchnicy będzie możliwe przy właściwym ich zagospodarowaniu. Co oznacza dobre rozdrobnienie słomy, która musi być pocięta na krótkie odcinki ok. 4 cm długości. Gleba wraz z resztkami musi być nawożona azotem, ok. 6-8 kg N/t słomy. Dobrze, jeśli aplikowany jest molibdenem, który wchodzi w reakcje z celulozą i odżywia bakterie azotowe.

Przyswajalność molibdenu będzie słabsza im gleba jest bardziej kwaśna. Dlatego ważną rolę pełni wapnowanie gleb, istotne jest także nawożenia fosforem. Choć zasobność gleb w molibden w naszym kraju nie ulega obniżeniu to letnie susze i wysokie temperatury będą ją ograniczać. Przeważnie cięższe gleby są bardziej zasobne w molibden. Większe ilości molibdenu zawierają gleby wapienne i bagienne.

Bakterie glebowe uczestniczą w rozkładzie resztek pożniwnych. Firma Intermag wyselekcjonowała szczepy bakterii: Bacilius subtilis szczep B00105 i Bacilius licheniformis szczep B00106, które są zdolne są do szybkiej i efektywnej dekompozycji resztek pożniwnych. Mikroorganizmy te dzięki syntezie synergistycznego kompleksu enzymów z grupy celulaz, efektywnie katalizują reakcję rozkładu celulozy uwalniając jednocześnie łatwo przyswajalne składniki odżywcze dla roślin.

500 mln przetrwalników bakterii/ 1 ml proponuje firma w swoim nowym biopreparacie Bactim Słoma, który jest w trakcie patentowania. Preparat przed wprowadzeniem na rynek został dokładnie przebadany między innymi w doświadczeniach prowadzonych przez IUNG.

Jak zapewnia firma, która zaprezentowała preparat podczas konferencji 9.06.br. w Winnej Górze, eliminuje on problemy z wykonaniem uprawek przedsiewnych, umożliwia wyrównane wschody roślin i wysoki wigor siewek w początkowych fazach wzrostu roślin. Ponadto wpływa na rozwój systemu korzeniowego poprzez stymulację ryzosfery, co pozwala na lepsze zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe i wodę. Zwiększenie aktywności mikrobiologicznej gleby i bioróżnorodności gleby to kolejne istotne korzyści z jego zastosowania.

Bactim Słoma polecany jest na resztki pożniwne, po zbiorach wszystkich gatunków roślin uprawnych w dawce 1–2 l/ha w 300–400 l/ha cieczy roboczej (dawka 1 l/ha zalecana jest w przypadku stosowania azotu do rozkładu resztek pożniwnych). Preparat może być także stosowany na nawozy naturalne, należy go wymieszać z glebą i nie powinien być aplikowany w pełnym słońcu, najlepiej późnym popołudniem lub wieczorem. Dostępny jest w opakowaniach 5 l, jego cena to 42 zł netto/l (plus azot). Razem z azotem cena kształtuje się w wysokości 120 zł/ha.

Intermag stale poszerza gamę swoich produktów, w ciągu ostatnich 5 lat firma zainwestowała ponad 20 mln zł w rozbudowę zaplecza produkcyjnego, które wśród producentów nawozów dolistnych i biostymulatorów, należy do jednego z najnowocześniejszych w Europie.

– Najważniejsza z punktu widzenia długoterminowego rozwoju firmy jest inwestycja w badania i rozwój. Należymy do elity polskich przedsiębiorstw o najwyższych wydatkach na działalność badawczo-rozwojową – mówił podczas spotkania z dziennikarzami Hubert Kardasz, prezes zarządu Intermag.

Prowadzone przez Intermag prace nad nową generacją produktów opartych o mikroorganizmy (bakterie i grzyby) oraz ich metabolity są przykładem innowacyjnego projektu rozwojowego. Pierwszym z serii produktów mikrobiologicznych, który do oferty firmy został wprowadzony w czerwcu br. jest wspomniany preparat Bactim Słoma.

Najnowszy projekt rozwojowy współfinansowany przez Unię Europejską, dotyczy nowej generacji biostymulatorów i mikroelementowych nawozów opartych o biodegradowalne ligandy. – W efekcie w ciągu kilku lat będziemy mogli na rynek wprowadzić produkty innowacyjne nie tylko w skali Polski, ale w skali globalnej. Wcześniej zostaną one gruntowanie sprawdzone w praktyce rolniczej – wyjaśniał Hubert Kardasz.