Nawożenie mineralne krzewów, drzew i bylin powinno być zakończone już w połowie lipca, a dokarmianie warzyw w uprawie poplonowej na przełomie lata. Bywa, że część nawozów sypkich mineralnych i płynnych nie została wykorzystana. Prawidłowo przechowywane zazwyczaj zachowają swoje właściwości do następnego sezonu. Przechowywanie nawozów mineralnych jest zasadne tylko wtedy, kiedy ich termin przydatności wynosi zwykle od 6 do 24 miesięcy od daty produkcji.

Nieprawidłowe warunki przechowywania głównie nawozów sypkich mogą pogorszyć właściwości i obniżyć ich wartość użytkową. Bardzo często zdarza się, że nawozy (zawierające sole) posiadają tendencję do zbrylania się. W takim stanie jest utrudnione ich wysiewanie i zmuszeni jesteśmy rozbijać powstałe bryły lub rozpuszczać je w wodzie. Powodem takiego stanu jest zbyt duża absorpcja wody z otoczenia. Problem ten rozwiązany jest poprzez zastosowanie w nawozach antyzbrylaczy - substancji powierzchniowo czynnych.

Pod wpływem dużej wilgotności i nieszczelnych opakować nawozy np. saletra wapniowa, siarczan magnezu wchłaniają cząsteczki wody. Tworzy się wówczas efekt mazistości i nawozy tracą na wartości użytkowej. Nawozy azotowe (saletra, saletrzak) i wapno palone pod wpływem czynników zewnętrznych (wysoka temperatura, woda) ulegają silnemu utlenianiu, które w konsekwencji prowadzi do ich rozkładu chemicznego, a nawet do samozapalenia.

W przypadku nawozów płynnych może dochodzić do ich rozwarstwienia, które może prowadzić do tworzenia się nierozpuszczalnego osadu, co prowadzi do obniżenia wartości użytkowej nawozu. Składniki mineralne zawarte w osadzie są niedostępne dla roślin i dokarmianie jest nieefektywne. Wykluczone jest także nawożenie dolistne, gdyż wytrącony osad będzie czopował dyszę opryskiwacza.

Niekiedy oddzielone warstwy można ponownie połączyć (bez utraty właściwości nawozu) poprzez wstrząśnięcie butelką tuż przed użyciem. Nawozom płynnym przechowywanym w zbyt niskiej temperaturze zagraża przemrożenie. Poprzez rozkład chemiczny tracą one na swoich właściwościach i może tworzyć się osad. Również niebezpieczna jest wysoka temperatura podczas przechowywania, która prowadzi do przegrzania się nawozów i ich utleniania.

Nawozy mineralne powinny być przechowywane w suchym, ciemnym i przewiewnym pomieszczeniu. Temperatura wewnątrz powinna zawierać się w przedziale od 5 do 20°C. Nawozy należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, które powinno być dostatecznie szczelne. Miejsce przechowywania należy odizolować od pomieszczenia z żywnością czy paszami dla zwierząt.

Opakowania nawozów ustawiamy zachowując między nimi odległość (ryzyko przemieszania się w przypadku uszkodzeń opakowania). W pobliżu miejsca przechowywania nie mogą znajdować się również substancje łatwopalne, takie jak: benzyna, oleje, farby oraz substancje organiczne (trociny, sieczka, wióry).