Jedynie małe gospodarstwa (poniżej 10 ha UR lub/i 10 DJP) zwolnione są z obowiązku prowadzenia dokumentacji związanej z ewidencją stosowania azotu. Pozostałe zarówno średnie, jak i duże muszą ten dokument wypełniać na bieżąco. Jego zawartość, łącznie z innymi obowiązkowymi dokumentami, będzie weryfikowana podczas stosownych kontroli związanych z przestrzeganiem nowej dyrektywy azotanowej.

Dokument ten jest nieco podobny do ewidencji stosowania środków ochrony roślin, który od lat musimy wypełniać. Dotyczy oczywiście tylko nawożenia azotem.

Musi on zawierać takie dane jak:

• datę zastosowania nawozu,
• uprawę, na której zastosowano nawóz (gatunek),
• powierzchnię uprawy (ha),
• powierzchnię, na której zastosowano nawóz,
• rodzaj nawozu (zawartość N),
• dawkę zastosowanego nawozu (kgN/ha)
• dawkę zastosowanego nawozu (N/na zastosowaną powierzchnię uprawy),
• termin przyorywania nawozu naturalnego, w przypadku zastosowania tego nawozu na terenie o dużym nachyleniu

Wypisując ten dokument pamiętać należy o tym aby:

• ilość azotu wprowadzanego w postaci nawozów naturalnych (obornik, gnojówka, gnojowica), nie przekraczała 170kgN/ha
• nie przekroczyć maksymalnych dawek azotu lub dawek ustalonych w sporządzonym planie nawożenia azotem.

Dokumentację tego typu można prowadzić w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej i należy ją przechowywać przez 3 lata.

Wzór ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych ze stosowaniem azotu znajdziecie poniżej: