Jak twierdzi naukowiec, na początku musimy odpowiedzieć na pytanie czy chodzi o zboża czy rzepak. Te dwie grupy upraw nieco się różnią od siebie rozpatrując ten temat pod kątem zarówno potrzeb nawozowych, oczekiwań co do plonu czy wreszcie zastanawiając się nad tym, w jaki sposób poszczególne gatunki akumulują azot.

Nawóz, o dokładnie formę azotu, termin aplikacji należało by także dostosować do fizjologii roślin.

Czy mocznik dla ozimin to dobre rozwiązanie?

Jego zdaniem zagadnienie należałoby rozpocząć jeszcze tak naprawdę od stwierdzenia faktu, co rolnik kupił i co może zastosować pod oziminy.

- Z moich obserwacji wynika, że w tym roku wiele gospodarstw jest zatowarowanych mocznikiem. Część rolników do tej pory mocznika nie stosowało w gospodarstwach w przypadku I dawki, ale jego cena, zachęciła do zakupy. I dysponują głównie tym towarem– zauważa prof. Szczepaniak.

W przypadku ozimin nawóz ten jak najbardziej można zastosować na pierwszą dawkę, ale trzeba pamiętać o kilku istotnych kwestiach. W wielu przypadkach jednak stosowanie mocznika (z inhibotorem) nie będzie dobrym rozwiązaniem, gdyż na czas nie przyniesie oczekiwanych efektów.

Dlaczego? Zagadnienie to naukowiec omawiał jako wątek poboczny podczas swojego wykładu wygłoszonego na Konferencji: Kierunek Innowacja. Temat ten także był żywy w pytaniach od rolników.

Zainteresowanych stosowaniem mocznika w nawożeniu ozimin zachęcamy do wzięcia udziału w lutowych Konferencjach Farmera: Kierunek Innowacja.

Zapraszamy do rejestracji na terminy lutowe:

>> Gniew (woj. pomorskie) - 15 lutego 2023 r.
>> Sitaniec k. Zamościa (woj. lubelskie) - 22 lutego 2023 r.

>> REJESTRACJA

Jak zaznaczał profesor sprawa nawożenia azotowego i pierwszej dawki jest dość skomplikowana. Musimy patrzeć na sytuację polową, stopień przezimowania, w jak dużym stopniu rośliny będą potrzebowały się zregenerować. Spojrzeć musimy także pod kątem zarówno wysokości dawki, gatunku, prognozy pogody i co ostatnie szalenie istotne: ekonomii. Kilka rad i wskazówek znajdziecie w poniższym materiale. 

 

Termin aplikacji jest także określony przez ramy prawne

Tu się kłania nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Wiele wskazuje na to, że można będzie stosować azot już w lutym, ale na ściśle określonych zasadach. Szczegóły w osobnych wpisach poniżej:

 

Wszystko wskazuje na to, że zmienią się zasady gry w tym zakresie, a to też daje inne możliwości aplikacji i wpływać może także na strategię nawozową i wybory rolników.