Jednym z najbardziej wszechstronnych nawozów jest obornik, zwłaszcza dobrze przefermentowany. Stosuje się go jesienią, w końcu października lub na początku listopada.

Najczęściej zawiera ok. 60-75% wody i 25-40% suchej masy. Jego wartość nawozowa zależy od pochodzenia, czyli gatunku zwierząt, ich wieku, sposobu użytkowania i karmienia, udziału ściółki, oraz sposobu i czasu przechowywania. W 10 t jest ok. 50 kg azotu, 30 kg fosforu, 70 kg potasu, 35-50 kg CaO i 10-20 kg MgO. Zawartość mikroelementów (na 1 kg) kształtuje się na poziomie: boru 5 mg, kobaltu 0,3 mg, cynku 35 mg, manganu 64 mg, miedzi 5 mg, molibdenu 0,4 mg, żelaza 570 mg.

Z ogólnej ilości wprowadzonych z obornikiem składników nawozowych, rośliny pobierają w pierwszym roku około 60%, w drugim 30%, a w trzecim - 10%. Zadaniem obornika nie jest pełne pokrycie zapotrzebowania pokarmowego roślin, ale przede wszystkim jego działanie on biologiczne i ochronne. Dawki tego nawozu, podobnie jak nawozów mineralnych, najlepiej jest dobierać na podstawie analizy glebowej. Przeciętnie, raz na 3-4 lata, stosuje się 20-30 ton na hektar. Wykorzystanie składników wynosi: azotu (N) 30-40%, fosforu (P2O5) 15-30%, potasu (K2O) 40-70%. Większe dawki stosuje się jedynie na gleby słabe, gdzie ruń jest mocno osłabiona lub zdegradowana.

Nawożenie kompostami ma mniejsze zastosowanie, głównie ze względu na bardzo różną wartość nawozową. Do ich produkcji używa się różnych materiałów odpadowych, jak liście drzew, także resztki powstałe w przetwórstwie rolnym czy gospodarstwie domowym. Zależnie od materiałów, z jakich zostały sporządzone, siła nawozowa takiej samej wagi nawozu, równa się mniej więcej połowie wartości obornika.