Przede wszystkim zacząć należy od przypomnienia podziały nawozów. Wyróżnia się nawozy mineralne, naturalne, organiczne, zielone i niekonwencjonalne. Zużycie nawozów mineralnych można ograniczyć wybierając spośród pozostałych grup. Każda z nich ma swoje wady i zalety, niektóre z nawozów są doskonale znane i popularne, inne być może dla niektórych będą nowością.

Wszystkie te nawozy oprócz zawartości makro- i mikroelementów mają tą ogromną zaletę, że w przeciwieństwie do nawozów mineralnych, wprowadzają do gleby również cenną materię organiczną. Ta przewaga może być jednak w niektórych przypadkach wadą, gdyż przewiezienie dużej ilości takiego substratu wiąże się również z wysokim zużyciem paliwa, które także tanie dziś nie jest.

Nawozy naturalne

Najpopularniejszą grupę stanowią znane doskonale każdemu rolnikowi nawozy naturalne. Z definicji są to nawozy pochodzenia zwierzęcego. Spośród nich wyróżnia się obornik, pomiot, gnojowicę, gnojówkę i znane głównie w Ameryce Południowej guano. Jeśli chodzi o skład, nawozy naturalne charakteryzują się dużą zawartością fosforu, potasu, wapnia czy magnezu, natomiast zawartość boru jest zbyt mała dla rzepaku czy buraka cukrowego. Ilość azotu wprowadzanego z nawozami naturalnymi jest uwarunkowana choćby rodzajem nawozu, gatunkiem zwierząt, sposobem przechowywania i waha się w zakresie 0,15-0,75% całkowitej masy nawozu.

Nawozy organiczne

W tej grupie wyróżnia się kompost i biohumus, zwany też wermikompostem oraz najpopularniejszy- słoma i resztki pożniwne. Komposty są szczególnie popularne w rolnictwie ekologicznym i ogrodnictwie, natomiast ze względu na coraz łatwiejszą dostępność i niską cenę zdobywają popularność również w typowych gospodarstwach. Na skalę przemysłową nawozy te powstają najczęściej ze ściętej trawy, liści czy rozdrobnionych gałęzi i coraz częściej można je kupić w przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką odpadami.

Nawozy zielone

Do tej grupy zalicza się wszelkiego rodzaju międzyplony czy wsiewki. Są to rośliny uprawiane w celu uzupełnienia materii organicznej, a także pozostawienia stanowiska bogatego w azot. Z tego względu najczęściej wykorzystuje się rośliny bobowate. Często ich siew wykonuje się metodą rzutową, na dużą szerokość, bez zabiegu uprawowego, przez co ogranicza się zużycie paliwa.

Nawozy niekonwencjonalne

Do tej grupy zalicza się różnego rodzaju odpady i produkty uboczne zakładów przemysłowych. Znane są choćby pofermenty z biogazowi, wywary gorzelniane, osady ściekowe czy serwatka. Zróżnicowanie właściwości nawozów w tej grupie jest duże, a dostępność jest zazwyczaj lokalna, w pobliżu zakładów, często na preferencyjnych warunkach dla kontrahentów.

Skład i właściwości

Kolejne części będą zawierały dokładne omówienie nawozów w poszczególnych grupach. Jakie pierwiastki wnoszą i w jakich ilościach? Jakie dawki stosować? Jakie mają wady i zalety? Śledźcie nas na farmer.pl, sukcesywnie będziemy takie informację zamieszczać.