Cykl uprawy pieczarek trwa 6 tygodni, a na każdy kilogram zebranych grzybów przypada średnio 5kg podłoża, na którym były uprawiane. W skali dużych przemysłowych pieczarkarni daje to ogromne ilości produktu ubocznego, w który chętnie zaopatrują się okoliczni rolnicy.

Skład nawozu, a więc i jego właściwości, zależy od producenta. Często pieczarkarnie o wieloletniej tradycji mają swoje receptury, inne korzystają z gotowych produktów. Podłoże pod uprawę pieczarek wytwarza się ze słomy, pomiotu, obornika końskiego, włókna kokosowego, torfu, dolomitu, wapna czy kredy.

Właściwości nawozowe

Zużyte podłoże jest bogate w składniki pokarmowe i zawiera ich średnio dwukrotnie więcej niż obornik bydlęcy. Średnio podłoże popieczarkowe zawiera 15kg/t azotu, 10kg/t P2O5, 13kg/t K2O, 60kg/t CaO i 4kg/t MgO, ale skład może być bardzo zróżnicowany, zależnie od źródła. Duża część azotu wchodzi w skład związków organicznych, co oznacza, że pierwiastek ten jest długo uwalniany, a pełna mineralizacja zajmuje do 5 lat, najlepsze efekty nawozowe dając w dwóch pierwszych latach po zastosowaniu. Odczyn jest zbliżony do obojętnego.

Dawkowanie

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przy założeniu zawartości 5kg/t azotu, 5kg/t P2O5 i 5kg/t K2O, zaleca stosować 15-20t/ha pod zboża, 20-30t/ha pod ziemniaki oraz 30-40t/ha pod buraki cukrowe i kukurydzę. Licząc się ze zróżnicowanym składem, dobierając dawkę nawozu należy pamiętać, aby nie przekroczyć 170kg/ha azotu. Inne źródła podają, że na podłożu popieczarkowym dobrze rozwija się rzepak ozimy.

Dostępność i cena

Podłoże popieczarkowe jest dostępne przede wszystkim w rejonach, gdzie popularna jest uprawa tych grzybów. Ze względu na dawki na poziomie kilkudziesięciu ton na hektar, transport na większe odległości jest raczej nieopłacalny. Warunki, na jakich właściciele pieczarkarni pozbywają się zużytego podłoża są zróżnicowane. Niektórzy są skłonni oddawać je za darmo, inni wymieniają je na słomę, a w przypadku sprzedaży ceny są mocno zróżnicowane.

Zazwyczaj tona nawozu kosztuje kilkanaście do 20 złotych, natomiast oferty zaczynają się już od symbolicznej złotówki, sięgając w niektórych przypadkach nawet 50zł/t. Niektórzy sprzedawcy deklarują wykonanie badań potwierdzających skład, niektórzy oferują transport w cenie. Zazwyczaj ze względu na duże ilości często wymienianego podłoża, właściciele pieczarkarni są zainteresowani podjęciem stałej współpracy z okolicznymi rolnikami.