- Jeden z wariantów konsolidacji Tarnowa z Puławami zakłada zamknięcie procesu do końca roku, ale jesteśmy uzależnieni od decyzji organów antymonopolowych - powiedział podczas konferencji prasowej Skolmowski.

Zakłady Azotowe w Tarnowie są otwarte na kolejne projekty akwizycyjne, ale priorytetem jest obecnie konsolidacja z Puławami. - Analizujemy otoczenie, przeglądamy różne projekty akwizycyjne, priorytetem są jednak Puławy. Nad drugim tak dużym projektem nie pracujemy, ale jesteśmy otwarci - dodał.

Azoty Tarnów planują zaoferować akcjonariuszom Puław akcje nowej emisji, w wyniku czego będą mogły zwiększyć udział w akcjonariacie Puław do 100 proc. głosów na WZ. Parytet wymiany wynieść ma 2,5 akcji Tarnowa za 1 akcję Puław.

Z wcześniejszych wypowiedzi przedstawicieli MSP wynika, że decyzja Komisji Europejskiej w sprawie zgody na fuzję ZA Tarnów i ZA Puławy oczekiwana jest w listopadzie.