Kolejne półmilionowe tony kaprolaktamu uzyskiwano: w pierwszej połowie 1995 roku, w marcu 2003 i teraz w październiku 2011 -a więc po 19, 27 i 35 latach produkcji. Zdolność projektową 50 tys. ton kaprolaktamu na rok uzyskano w 1995 roku, w 2001 roku było to już 65,4 tys. ton, natomiast obecnie moce to 70 tys. ton.
W ciągu tych 35 lat eksploatacji i doświadczeń, wypracowano wiele własnych i oryginalnych rozwiązań, zastosowano nowe katalizatory, wprowadzono nowe układy technologiczne. Uzyskano wiele patentów i można stwierdzić, że obecnie firma posiada własne „know-how", dopracowane i sprawdzone w takim zakresie, że może stanowić ofertę jako puławska technologia produkcji kaprolaktamu.

Do osiągnięcia obecnej zdolności produkcyjnej instalacji kaprolaktamu przyczyniły się wieloletnie i wielokierunkowe działania takie jak budowa nowej tlenowni, eliminacja zanieczyszczeń w kwasie siarkowym dla instalacji hydroksyloaminy, nowy kompresor powietrza do reaktora utleniania cykloheksanu, przeprowadzona w latach 2006 - 2009 modernizacja instalacji kwasu siarkowego i oleum, intensyfikacja modernizacja procesu zestalania kaprolaktamu i wiele innych.

- W wymiarze technicznym, po tak długim okresie działalności konieczna jest wymiana, rewitalizacja wielu urządzeń, aparatów, rurociągów - podkreśla kierownik Zakładu Kaprolaktamu, Andrzej Kania - Taka praktyka ciągłego, rozłożonego w czasie usuwania „wąskich gardeł" dla uzyskania zwiększenia wydajności przyniosła rezultaty. Jednocześnie stale utrzymujemy reżim technologiczny dla jak najlepszego wykorzystania surowców i energii.