Jak podaje spółka z jednej tony buraków cukrowych otrzymuje się około 150 kg cukru, ok. 250 kg wysłodków i ok. 50 kg wapna.

Właśnie wapno defekcyjne to wartościowy i tani nawóz wapniowy zawierający wiele składników pokarmowych. Zawiera ponad 30 proc. tlenku wapnia w formie węglanowej. Zawartość suchej masy wynosi ok. 70 proc., co pozwala na bezpośrednie rozsiewanie go po polu, bez konieczności wcześniejszego dłuższego składowania.

Przeważnie takie wapno sprzedawane jest przez cukrownie wyłącznie swoim plantatorom lub firmom współpracującym.

- Warto wiedzieć, że wykonując nawożenie wapnem defekacyjnym w dawce ok. 5t/ha pokrywamy w pełni zapotrzebowanie buraka na tak cenne pierwiastki jak fosfor, magnez i wapń – podkreśla Südzucker.

Ja przebiega proces powstania takiego wapna? - Do oczyszczania soku surowego z buraków cukrowych stosuje się mleko wapienne Ca(OH)2, gaz saturacyjny CO2 oraz odpowiednie wysokie temperatury. Mleko wapienne i gaz saturacyjny otrzymuje się poprzez wypalenie kamienia wapiennego (CaCO3) w piecu wapiennym w wysokiej temperaturze, a następnie poprzez gaszenie powstałego wapna palonego (CaO) przy udziale tzw. wysłodów. W etapie dalszych procesów, a przede wszystkim saturacji i filtracji następują kolejne przekształcenia osadów. Wytrącenie części dodanego wcześniej mleka wapiennego w postaci stałego węglanu wapnia (CaCO3) przy udziale CO2 powoduje zaadsorbowanie na jego powierzchni jak największej liczby niecukrów. W soku tworzy się drobnokrystaliczna zawiesina, która jest pochłaniaczem dla niecukrów. Wraz z powstającym osadem usuwa się znaczną część wytrąconych w defekacji: białek, pektyn, soli wapniowych i substancji barwnych. Następnie sok poddaje się filtracji, która ma na celu usunięcie z soku osadów wytrąconych w procesie defekacji i saturacji poprzez zatrzymywanie ich na filtrach lub dekantatorach. Zawiesiny po filtracji nazywa się gęstwami których część jest zawracana do procesu oczyszczania soku, pozostałość odwadnia się na filtrach oraz prasach filtracyjnych otrzymując tzw. błoto defeko-saturacyjne. Odwodnione na prasach błoto defeko-saturacyjne do poziomu ok. 70 proc. suchej masy stanowi wapno o właściwościach nawozowych, które stosowane jest w rolnictwie jako nawóz wapniowy do poprawy jakości gleb - odczynu - podaje Südzucker.