Jak czytamy w komunikacie, kara została nałożona „z tytułu dokonania bez uzyskania zgody prezesa UOKiK koncentracji, polegającej na utworzeniu przez Spółkę oraz Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach wspólnego przedsiębiorcy pod firmą SCF Natural sp. z o.o. z siedzibą w Puławach".

Biorąc pod uwagę okoliczności wskazywane przez spółkę w toku postępowania, prezes UOKiK ustalił wymiar kary pieniężnej znacznie poniżej 1 proc. maksymalnej wysokości kary.

SCF Natural zajmuje się produkcją granulatów i ekstraktów roślinnych dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Jedną z kluczowych działalności jest kontraktacja, skup i przerób chmielu dla potrzeb odbiorców krajowych i zagranicznych.

Firma SCF Natural powstała 18 grudnia 2012 r. na mocy uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZA Puławy. Jej głównymi udziałowcami są Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. oraz Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach.