Pytanie od czytelnika było skierowane do prof. UPP, dr hab. Witold Szczepaniaka, brzmiało ono dokładnie: Co myśli Pan o biostymulatorach wzrostu dla roślin i czy polecił by Pan ich zastosowanie?

Ze względu na ograniczony czas trwania debaty, nie udało się go na wizji zadań. Poprosiliśmy zatem eksperta o krótką wypowiedź w temacie.

- Jest to temat szeroki jak rzeka, na który nie da się odpowiedzieć w kilku zdaniach a dodatkowo jednoznacznie. Bo tak naprawdę wszystko zależy od sytuacji w jakiej się znajdujemy. Poza tym trzeba mieć na uwadze, że biostymulatory roślinne są bardzo zróżnicowane, zarówno co do składu, jak i mechanizmów działania. W praktyce kryteria podziału biostymulatorów na kategorie w istocie wynikają z cyklu produkcyjnego danej substancji czy też inokulanta danego mikroorganizmu (ów). Przykładowo na podstawie zawartych związków w biostymulatorach wyróżnia się cztery grupy, mianowicie:

• składniki mineralne, w tym mikroskładniki i składniki korzystne;
• hormony roślinne i związki pochodne: auksyny, cytokininy, gibereliny;
• związki o działaniu antyoksydacyjnym: betainy, flawonoidy, kwasy fenolowe, zw. polifenolowe;
• związki organiczne: aminokwasy, peptydy, białka, tłuszcze, węglowodany.

- Dlatego moim zdaniem choćby ze względu na to każdy biostymulator wymaga osobnej oceny. Następnie dopiero posiadając wiedzę o specyfice działania danego biostymulatora, tzn. w jaki konkretny sposób wpływa na metabolizm rośliny, a w dalszym etapie na tworzenie przez roślinę biomasy poszczególnych organów/elementów struktury plonu, można podjąć decyzję o jego zastosowaniu - tłumaczy naukowiec.

- Oczywiście należy mieć na uwadze, że skuteczność stosowania biostymulatora (wzrost plonu lub/i poprawa jego jakości) z jednej strony będzie uzależniona od warunków w jakich uprawiamy roślinę, a z drugiej od warunków w jakich wybrany biostymulator będzie aplikowany. Z przeprowadzonych badań wynika, że skuteczność tego typu produktów wzrasta w warunkach odbiegających od normy, przykładowo gdy wystąpią okresowe lub długotrwałe susze lub inne niekorzystne zjawiska. Przy czym aplikacja omawianych produktów powinna nastąpić przed wystąpieniem stresu (ów), gdyż ich aplikacja po jego wystąpieniu zwykle daje mniej wymierne efekty. Oczywiście z literatury przedmiotu wynika również, że zastosowanie biostymulatorów (i to niezależnie od warunków) nie dało żadnych wymiernych korzyści - kontynuował naukowiec.

- Zatem wracając do początku mojej wypowiedzi nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na postawione pytanie. Natomiast decydując się na stosowanie tego typu produktów, warto wcześniej zrobić powyższą analizę - tłumczaył ekspert. 

Czytaj i oglądaj także: