W listopadzie 2022 r. Unia Europejska szumnie przedstawiła tzw. plan nawozowy, który miał za zadanie znormalizować sytuację na tym trudnym rynku. Czy to się udało to już inna sprawa, ale zapowiedziano tam powstanie tzw. Obserwatorium Rynku Nawozów UE. Podano, że Komisja podejmie kroki w celu poprawy przejrzystości rynku nawozów poprzez utworzenie nowego obserwatorium rynku, które ma powstać w 2023 r., oraz organizowanie regularnych konsultacji z zainteresowanymi stronami w ramach grupy eksperckiej Europejskiego Mechanizmu Bezpieczeństwa Żywnościowego i Kryzysowego (EFSCM). Teraz okazuje się, że wprowadza plany w życie, grupa forlanie ma działać jeszcze przed latem 2023 r., a nabór wniosków trwa do 4 kwietnia.

Po co dane o rynku nawozów?

Jak wynika z komunikatu prasowego KE, w perspektywie krótkoterminowej ważne jest posiadanie kompleksowych i ogólnodostępnych danych na temat cen, produkcji i handlu nawozami. Aby zwiększyć przejrzystość rynku i zbadać sposoby uzyskiwania większej ilości danych w czasie rzeczywistym od podmiotów w łańcuchu i na szczeblu krajowym, Komisja zobowiązała się w swoim komunikacie do uruchomienia w 2023 r. obserwatorium rynków nawozów w UE.

To nowe obserwatorium będzie wzorowane na istniejących już obserwatoriach rynku dla kilku sektorów rolnictwa, zwłaszcza mleka, upraw oraz owoców i warzyw. Organizacje reprezentujące zainteresowane strony z co najmniej 10 państw członkowskich UE i działające w UE w łańcuchach dostaw nawozów są proszone o składanie wniosków. Obserwatorium, któremu przewodniczy Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, będzie się składać z maksymalnie 20 członków mianowanych na okres pięciu lat. Będzie m.in. dostarczać informacji z pierwszej ręki (w tym danych) o sytuacji na rynku nawozowym i czynnikach na niego wpływających oraz wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami.

Nawozy mineralne zastępować organicznymi? Taki jest cel UE

- W perspektywie średnio- i długoterminowej należy optymalizować stosowanie nawozów, a nawozy mineralne należy w miarę możliwości zastępować nawozami organicznymi. Pomoże to zmniejszyć zależność UE od gazu wykorzystywanego do produkcji nawozów azotowych oraz wydobywanych nawozów mineralnych, takich jak fosforany i potaż, a także zmniejszyć ślad węglowy sektora – podała KE w komunikacie.

Jak dodano, jest to zgodne z szerszymi działaniami określonymi w przyjętej wczoraj tj. 16 marca przez Komisję Europejską ustawie o surowcach krytycznych.

- Przedstawione wnioski mają na celu wzmocnienie unijnych zdolności w zakresie monitorowania oraz łańcucha wartości UE i polityki zewnętrznej UE w zakresie szeregu materiałów krytycznych, w tym materiałów wykorzystywanych do produkcji nawozów mineralnych. Kluczowe znaczenie ma przeprowadzenie transformacji ekologicznej i cyfrowej bez narażania na szwank suwerenności UE – podano.