13 listopada jako pierwsi poinformowaliśmy, że KGS stał się autoryzowanym dystrybutorem nawozów Grupy Azoty i Anwilu. Wówczas ogłosił to poprzez media społecznościowe Andrzej Śliwka, wiceminister aktywów państwowych. Stało się to kilka dni po tym, jak Komisja Europejska przedstawiła komunikat dotyczący zapewnienia dostępności i przystępności cenowej nawozów. Komisja podała w nim m.in., że organy publiczne mogą dokonać zakupu nawozów i oferować je rolnikom po niższych cenach.

KGS autoryzowanym dystrybutorem nawozów

My dotarliśmy do informacji, że umowy zostały podpisane już wcześniej, w czerwcu i w lipcu. Zapytaliśmy wprost KGS, dlaczego te dane „wypłynęła” z opóźnieniem.

- W odniesieniu do ilości partii nawozów i komunikacji rozpoczęcia współpracy, Grupę obowiązuje tajemnica handlowa uregulowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) – odpowiedział nam Szymon Smajdor, zastępca Dyrektora Biura – Rzecznik Prasowy KGS.

Przypominamy, że pytali o to jeszcze w czerwcu posłowie w Interpelacji nr 33262 w sprawie państwowej sieci dystrybucji nawozów. Wówczas uzyskali odpowiedź również w czerwcu 2022 r. od wiceministra rolnictwa „Aktualnie, co istotne, KGS S.A. prowadzi negocjacje w celu zawarcia umowy dystrybucyjnej, dotyczącej zakupu nawozów od spółki Grupa Azoty S.A. oraz spółki Anwil S.A. Nawiązanie takiej współpracy umożliwi pokrycie znacznej części zapotrzebowania plantatorów buraka cukrowego na nawozy. Dodatkowo Zarząd podkreślił, że zgodnie z przyjętą Strategią Rozwoju, Spółka planuje rozbudowę linii zaopatrzenia w rolnicze środki produkcji, przy czym głównym celem pozostaje zaopatrzenie plantatorów buraka cukrowego związanych ze Spółką umowami kontraktacji”.

Co to znaczy autoryzowany dystrybutor?

Trzeba zaznaczyć, że Krajowa Grupa Spożywcza, która powstała na bazie Krajowej Spółki Cukrowej, już wcześniej oferowała plantatorom z nią współpracującym środki produkcji, w tym nawozy. Ale wcześniej działała bardziej jako punkt handlujący tymi produktami. Autoryzowany dystrybutor jak sama nazwa wskazuje, wymaga autoryzacji producenta, co gwarantuje funkcjonowanie zgodne z jego polityką. Jest m.in. zobligowany umową do zakupu wcześniej wynegocjowanych partii produktów zgodnie z harmonogramem.

KGS ma ambicje stać się największym dystrybutorem nawozów w Polsce

Takie deklaracje padają podczas oficjalnych spotkań z ust przedstawicieli spółki. Zapytaliśmy o to u źródła, czy KGS rzeczywiście ma w planach drastycznie zwiększyć ilość punktów, bo już wcześniej podano, że ta obecna cyfra – dziewięciu, się powiększy.

- W związku z konsolidacją branży rolno-spożywczej i rozszerzeniem działalności Krajowa Grupa Spożywcza S.A. opiera się na siedmiu segmentach: cukrowym, owocowo-warzywnym, zbożowo-młynarskim, słodyczy, skrobiowym, nasiennym i rolnym. Natomiast dystrybucją nawozów Spółka zajmuje się już od kilku lat, jednak wcześniej jej odbiorcami byli przede wszystkim Plantatorzy buraka cukrowego współpracujący z poszczególnymi cukrowniami należącymi do Krajowej Grupy Spożywczej S.A., następcy Krajowej Spółki Cukrowej. W wyniku podjętych negocjacji z Grupą Azoty S.A. i Anwil S.A. udało się rozszerzyć ofertę w Punktach Sprzedaży Detalicznej Spółki. Należy podkreślić, że nawozy oferowane przez Spółkę skierowane są do wszystkich rolników. Ponadto Krajowa Grupa Spożywcza S.A. w najbliższym czasie planuje zwiększyć ilości Punktów Sprzedaży Detalicznej, o czym będzie informować na bieżąco – powiedział nam Szymon Smajdor.

Co z ceną nawozów od KGS?

Jak dodał rzecznik, w ostatnich tygodniach Krajowa Grupa Spożywcza zwiększyła swoje wolumeny nawozów.

- Oferta cenowa jest atrakcyjna dla rolników, o czym świadczy ogromne zainteresowanie kolejnymi zakupami. Zamówienia na nawozy można składać przez cały czas, aż do wyczerpania się danego nawozu. Jedną z ważniejszych kwestii jest fakt, że rolnicy, aby móc zaopatrzyć się w środki ochrony roślin muszą współpracować z Krajową Grupą Spożywczą S.A. Natomiast Plantatorzy, którzy współpracują z Grupą poza płatnością gotówkową mają dodatkową możliwość zakupu nawozów na kompensatę w rozliczeniu za dostarczony surowiec – poinformował nas Smajdor.