Przyswajalnymi formami azotu jest azot cząsteczkowy N2, jon amonowy NH4+ i jon azotanowy NO3-. Wykorzystując w wiosennym nawożeniu azotowym formę amidową, czyli mocznik  CO(NH2)2 wziąć pod uwagę trzeba fakt, że potrzebny jest czas niezbędny do przemian azotu z formy amidowej do amonowej.

Mocznik nie jest bezpośrednio absorbowany przez korzenie roślin, przechodzi reakcję hydrolizy i potem nitryfikacji. Tempo hydrolizy mocznika do formy amonowej (pobieranej przez rośliny) może być różne i zależy od temperatury oraz obecności mikroorganizmów glebowych, trwać może nawet kilkanaście dni.

Przy temperaturze gleby 5°C przemiana azotu z mocznika – formy amidowej CO(NH2)2 do amonowej (NH4+) będzie trwać ok. 14 dni. Na nitryfikację do formy azotanowej (NH3) potrzeba w tych warunkach kolejnych 10 dni.

Reakcja hydrolizy enzymatycznej będzie zachodzić szybciej przy temperaturze zbliżającej się do 10°C. Zwiększa się wówczas aktywność drobnoustrojów glebowych produkujących ureazę – enzymu niezbędnego w procesie przemian azotu.

W procesie hydrolizy niezbędna jest woda i w warunkach odpowiedniego uwilgotnienia straty azotu są mniejsze, ale związki azotowe wytworzone w procesie nitryfikacji łatwo ulegają wypłukaniu z gleby. Zwłaszcza w warunkach wysokiego uwilgotnienia i występujących opadach, szczególnie na glebach lekkich.

Straty azotu zachodzą też w wyniku uwalnianego do atmosfery amoniaku (NH3). Na skutek rekcji hydrolizy następuje podniesienie pH gleby w miejscach zastosowania mocznika (działanie zakwaszające równoważy nawóz wapniowy). Obserwuje się wtedy przesunięcie naturalnej równowagi pomiędzy NH4+ i NH3, co skutkuje wysokimi stratami azotu uwalnianego do atmosfery w postaci amoniaku. Wpływa to na niższą skuteczność azotu stosowanego w formie amidowej.

Decydując się na wiosenne nawożenie formą amidową azotu, z uwagi na czas niezbędny do przemian tej formy nawozu, w rzepaku mocznik trzeba zaaplikować jak najwcześniej. Uwzględnić trzeba aktualne warunki pogodowe i jeśli jest to możliwe najlepiej zastosować mocznik jeszcze w lutym lub najpóźniej na początku marca - im wcześniej tym lepiej. Nawóz w formie amidowej wykorzystać można pod zboża jare, czy np. ziemniaki.