- Lokalizacja planowanej wytwórni - myślimy np. o Chinach lub Tajwanie - powinna zapewniać możliwość korzystnego pozyskiwania surowców i energii, zapewniającego konkurencyjne koszty wytwarzania kaprolaktamu - zaznacza Jerzy Marciniak, prezes zarządu „Tarnowa". - Pod uwagę weźmiemy również inne specyficzne aspekty związane ze stroną technologiczną jak np. możliwość lokowania siarczanu amonu na rynku lokalnym.

- Nasze spółki współpracowały już w przeszłości przy rozwoju technologii produkcji kaprolaktamu oraz odpłatnym jej udostępnianiu stronom trzecim. Posiadamy wiedzę techniczną w postaci patentów i know-how w zakresie technologii przemysłowej produkcji kaprolaktamu - podkreśla Paweł Jarczewski, prezes zarządu PUŁAW. - Od wielu lat mamy również świetne relacje handlowe w zakresie przetwórstwa kaprolaktamu na azjatyckich rynkach.

Posiadane przez spółki rozwiązania patentowe umożliwiają zaprojektowanie i wybudowanie kompletnej instalacji kaprolaktamu, dostosowanej do różnych, specyficznych warunków i wymogów lokalnych, z alternatywnymi surowcami włącznie (benzen lub fenol). Puławy i Tarnów posiadają również jako jedyne firmy w Polsce instalacje produkujące kaprolaktam oraz służby handlowe dedykowane do sprzedaży tego produktu na rynkach światowych.

Zakłady Azotowe w Puławach i Tarnowie są zainteresowane zwiększeniem skali produkcji i sprzedaży kaprolaktamu w rejonie Azjatyckim, gdzie możliwe jest obniżenie kosztów i zwiększenie wartości sprzedaży. Rynek kaprolaktamu najszybciej rozwija się na dalekim wschodzie ze względu na deficyt tego produktu przy ogromnych mocach przetwórczych. Podczas gdy na świecie wzrost popytu na kaprolaktam wynosi 3 proc. rocznie to w Chinach ten wskaźnik wynosi 8 proc.

- To dla nas ważne przedsięwzięcie - podkreśla Marciniak. - Jesteśmy zainteresowani podniesieniem światowego znaczenia polskiej technologii kaprolaktamu oraz posiadanych kompetencji i wzmocnieniem naszej obecnej pozycji rynkowej.

W najbliższym czasie spółki wyznaczą swoich przedstawicieli i delegują ich do specjalnego Zespołu, którego zadaniem będzie przygotowanie i prowadzenie niezbędnych działań zmierzających do utworzenia spółki, a następnie - po uzyskaniu wymaganych akceptacji ze strony swoich organów korporacyjnych - jej utworzenie.