Jeśli chcemy zidentyfikować zasobność gleb w wapń i ocenić jego dostępność oraz przyswajalność warto wykonać badania gleby na zawartość tego składnika.

Nie jest to jednak takie proste. Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze nie wykonują takiego badania. Możemy jednak wykonać analizę podstawową (oznaczamy pH, P, K, Mg i skład granulometryczny). Znając pH możemy domniemać czy problem dostępnego wapnia będzie dotyczyć badanej gleby (przy kwaśnym odczynie wapnia jest zdecydowanie mniej).

Niestety znane są przypadki, że pH gleby może nawet przekraczać 6,0 a wapnia dostępnego będzie za mało dla roślin, które mają duże zapotrzebowanie względem tego składnika. Co więcej istnieją okresy w czasie wegetacji (zwłaszcza w czasie suszy), kiedy rośliny mają problem z jego pobieraniem.

Czytaj >>> Rzepak potrzebuje dużo wapnia

- My już od wielu lat w Katedrze Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, oznaczmy wapń metodą Mehlich 3 i na tej podstawie jesteśmy w stanie wycenić klasy zasobności gleby w wapń jako składnika pokarmowego – tłumaczył podczas swojego wykładu na Konferencji Farmera „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie” w Warszawie dr hab. Witold Szczepaniak.

Niestety trudność może sprawić przyporządkowanie nieco wyniku do odpowiedniej klasy zasobności. O ile klasy zasobności bez problemu znajdziemy w przypadku magnezu, potasu czy fosforu, to z wapniem jest już mały problem. Polega on na tym, że jeśli weźmiemy przedziały zasobności ze Stanów Zjednoczonych lub z Czech to otrzymujemy duże rozbieżności. Czyli istotne jest aby przyjąć odpowiednią klasyfikację i odpowiedni podział gleb. Czeskie wartości są dobre dla gleb pylastych i ilastych, których w naszym kraju jest relatywnie mało. Natomiast jeśli te czeskie wartości przyłożylibyśmy na te nasze gleby polodowcowe, piaszczyste, to moglibyśmy dojść do mylnego wniosku, że 80 proc. gleb ma poważny deficyt wapnia, dlatego częściej posiłkujemy się wartościami opracowanych za oceanem i jednocześnie dostosowaliśmy je do naszych warunków – tłumaczył podczas Konferencji naukowiec.