Decyzja Rady Nadzorczej jest m.in. konsekwencją dokonań Zarządu w ub. roku, w którym to Z.Ch. „Police" S.A. wypracowały rekordowy zysk w historii.

- W ciągu ostatniego roku udało się doprowadzić Spółkę do dobrej kondycji finansowej i organizacyjnej. Dzięki podjętym przez zarząd działaniom Zakłady osiągnęły rekordowy zysk w wysokości 321 mln zł - powiedział Krzysztof Jałosiński prezes zarządu, dyrektor generalny Z.Ch. „Police" S.A.

- Nasze wejście do Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów zwiększyło bezpieczeństwo działania Z.Ch. „Police" S.A. Uporządkowana została sytuacja finansowa Spółki. Jestem przekonany, że w konsekwencji kolejnych lat mojej pracy Zakłady będą jeszcze bardziej innowacyjne, a ich pozycja na rynku umocni się. Ważnym aspektem rozwoju Z.Ch. „Police" S.A. jest także kontynuacja aktywności, które przyczyniają się do rozwoju całego regionu, w którym funkcjonujemy - dodał.

W nowej kadencji zarząd planuje wypracować drugą „nogę biznesową", która pozwoli na stabilny rozwój Spółki . Celem Zarządu jest dalsza integracja w ramach GK Azoty Tarnów i wykorzystanie wszystkich efektów synergii. Spółka będzie również kontynuować proces dywersyfikacji i zwiększania bezpieczeństwa dostaw surowców.

W ubiegłym roku Krzysztof Jałosiński został także powołany do Zarządu Azotów Tarnów, w którym pełni funkcje wiceprezesa do spraw za strategię i rozwój Grupy Kapitałowej. Wcześniej Krzysztof Jalosiński był twórcą zmian w ZAK SA, który jest obecnie częścią GK Azoty Tarnów.