Jak informuje Euractiv, przemawiając podczas debaty plenarnej Parlamentu Europejskiego w czwartek (6 października), komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział, że unijna władza wykonawcza jest „gotowa do przedstawienia swojego komunikatu w sprawie nawozów” w świetle intensywnych zakłóceń, z jakimi borykał się sektor od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w lutym.

- Potrzebujemy jasnej wizji, jak w tej kryzysowej sytuacji zapewnić bezpieczeństwo ekonomiczne naszym rolnikom, a przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe naszego społeczeństwa” – podkreślił komisarz, cytowany przez serwis.

O problemach rolnictwa będziemy rozmawiać podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie 2022 już 27 października w Jachrance pod Warszawą. Zarejestruje się na konferencję Farmera!

Kiedy komunikat?

Jak wyjaśnił dla Euractiv rzecznik KE, komunikat nie ustanowi jednak europejskiej strategii nawozowej i nie będzie zawierał żadnych nowych działań politycznych. Zamiast tego wszelkie nowe działania musiałyby zostać przyjęte w ramach oddzielnego instrumentu.

Jak podano, komunikat skupi się na zmniejszeniu zewnętrznej zależności przemysłu nawozowego, przy jednoczesnym badaniu sposobów zmniejszenia uzależnienia rolników w UE od nawozów. Obejmie również wymiary zewnętrzne, takie jak wrażliwe kraje w Afryce, a także aspekty bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonego rozwoju.

Jego planowaną publikację potwierdził na Twitterze komisarz Wojciechowski. - Potwierdzam, że Komisja przedstawi komunikat w sprawie nawozów. Powinien on w szczególności obejmować wymiar wewnętrzny i zewnętrzny (np. Afrykę), bezpieczeństwo żywnościowe i zazielenianie – podkreślił Janusz Wojciechowski w poniższym wpisie.

Wszystko wskazuje, że ma być on ogłoszony w połowie października, ale dokładny harmonogram jeszcze nie został potwierdzony.

Jego publikacja, według komisarza Wojciechowskiego, będzie również okazją do przeglądu skuteczności planów strategicznych Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w dostarczaniu ogólnych rozwiązań dla rynku nawozowego.

- Będzie to obejmować ocenę, czy w kształtowaniu krajowych planów zwrócono należytą uwagę na upowszechnienie rolnictwa precyzyjnego, racjonalne planowanie stosowania nawozów oraz zachęty do stosowania biologicznych i innych alternatyw dla tradycyjnych nawozów - podał Euractiv.

Skąd sprowadzane są nawozy?

Według danych stowarzyszenia branżowego Fertilizers Europe, Rosja i Białoruś dostarczają 60 proc. nawozów w UE. Wprowadzone w marcu sankcje na import potażu z Białorusi oraz przerwy w handlu z Rosją wywarły znaczną presję na dostawy.

Tymczasem energochłonny proces produkcji nawozów również został dotknięty gwałtownymi wzrostami kosztów energii, zwłaszcza gazu, co odbiło się na ich cenach. Wiele firm tez ograniczyło swoją produkcję, co wpłynie na podaż surowca.