Uczestnicy koncentracji działają m.in. na rynku produkcji nawozów i pasz dla zwierząt. Timac Agro España posiada w Polsce spółki zależne - Timac Agro Polska oraz Agrochemia Polska, które zajmują się wyrobem i sprzedażą artykułów chemicznych. W wyniku koncentracji powstanie spółka Futurea Agrobusiness w której uczestnicy koncentracji będą mieli po 50 proc. udziałów. Nowa spółka będzie zajmowała się sprzedażą nawozów na terenie Hiszpanii.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego prezes UOKiK uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji.