16 sierpnia 2012 r. upłynął termin przyjmowania zapisów w ramach ogłoszonego przez Wzywającego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Zakładów Azotowych „Puławy" S.A. Złożono zapisy na 1 968 083 akcji stanowiących 10,3 proc. kapitału zakładowego Zakładów Azotowych „Puławy" S.A. Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. podjął decyzje o nabyciu akcji w ramach wezwania.

Realizowana konsolidacja sektora chemicznego odbywa się w ramach ogłoszonej 13 czerwca 2012 r. zaktualizowanej strategii Azotów Tarnów, która została zaakceptowana przez głównych akcjonariuszy spółki, w tym Skarb Państwa. Celem tej strategii jest utworzenie europejskiego lidera przemysłu chemicznego i spółki zdolnej do efektywnej konkurencji w skali globalnej, oraz lidera polskiego rynku kapitałowego i kandydata do wejścia do indeksu WIG20. Gotówkowe wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji ZA „Puławy" S.A. jest pierwszym krokiem w realizacji strategii Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów.

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. przygotowują również ofertę wymiany akcji dla pozostałych akcjonariuszy ZA „Puławy" S.A. wg ogłoszonego parytetu wymiany 2,5 akcji Azotów Tarnów za 1 akcję ZA „Puławy" S.A. Prace te przebiegają zgodnie z harmonogramem. Spółka obecnie pracuje nad przygotowaniem prospektu emisyjnego, który zostanie złożony w Komisji Nadzoru Finansowego. Oferta wymiany akcji zostanie przeprowadzona po zatwierdzeniu przez KNF i publikacji prospektu oraz po otrzymaniu przez Azoty Tarnów zgody na dokonanie koncentracji.

- Wynik wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ZA „Puławy" S.A. jest dobrym sygnałem. Potwierdza, że realizowana przez Azoty Tarnów strategia Spółki i nasze sukcesy w konsolidacji sektora chemicznego w Polsce powodują, że większość inwestorów posiadających akcje ZA „Puławy" S.A. jest zainteresowana objęciem akcji w skonsolidowanej Grupie. Zarząd Azotów Tarnów jest zadowolony, że inwestorzy zamiast realizacji gotówkowych zysków z akcji ZA „Puławy" S.A., wybrali długoterminową inwestycję w Grupę. Rozumiemy, że inwestorzy pozytywnie oceniają nasze propozycje konsolidacji i razem z nami oczekują efektów synergii z tej transakcji - powiedział prezes Jerzy Marciniak.

- Mamy szansę stać się jedną z największych grup chemicznych w Europie. Ta sytuacja utwierdza nas w przekonaniu, ze akcjonariuszom obu firm zaproponowaliśmy optymalne rozwiązanie. Powstanie europejskiego lidera w przemyśle chemicznym spowoduje, że połączona Grupa będzie osiągać lepsze wyniki operacyjne, a nasi akcjonariusze uzyskają wyższy zwrot i płynność dla swoich inwestycji. Ta percepcja jest widoczna w wycenie obu spółek, a przede wszystkim w kursie akcji Azotów Tarnów, który wzrósł o blisko 20 proc. w przeciągu ostatniego miesiąca - dodał Jerzy Marciniak.